مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

ریزش Fall

جداشدن مواد از دیواره­ی دامنه و ریختن آنها به پای دامنه ها به صورت غلطیدن، جهیدن یا سقوط کردن آن را ریزش گویند. ریزش بیشتر در دامنه­های قائم یا نزدیک به قائم صورت می­گیرد. به گونه کلی اگر طبقات سخت و نرم به گونه متناوب قرار گرفته باشد، در نتیجه از بین رفتن طبقه نرم، قسمت­های زیرین طبقه­ی سخت خالی شده و در نتیجه ریزش سریع توده فراهم می گردد. در آب­و­هوای بیابانی و خشک، درجه­حرارت سبب تخریب سنگ ها و در نتیجه ریزش می گردد و مناطق کوهستانی یخبندان عامل اصلی ریزش می باشد.

در صخره های و سنگ ها، تخریب مکانیکی و شیمیایی موجب تغییر شیب، شستشوی دامنه های زیرین و یا انتقال مواد مانند جریان آب­ها و بادهای شدید و تند از دامنه­ها به طرف دره می گردند (ضیایی،1380؛ 304).

 

2-2-4- واریزه Debris flow

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوعی تخریب مکانیکی می باشد که بر روی دامنه های پرشیب اقدام می کند و ذرات و قطعات جدا شده به تنهایی و بطور جداگانه بر روی دامنه سقوط می کنند و در جهت شیب تا جایی به حرکت ادامه می دهند که از اندازه شیب کاسته گردد و در آنجا مواد واریزه­ای برروی هم انباشته می گردد. (اصغری مقدم، 1378؛ 73) و به تبیین زیر قابل رویت می باشند :

  • چنانچه واریزه­ها در ضمن ریزش در داخل یک گذرگاه یا آبراهه قرار گیرند، مواد جمع شده در قسمت پایین تشکیل مخروط واریزه را می دهند.
  • چنانچه آبراهه هایی که واریزه در آن ریزش می کنند نزدیک به هم باشند و یا سقوط قطعات واریزه در روی شیبی صورت گیرد که مسیر فرسایش نباشد، در قسمت پایین دامنه سطح موربی به وجودمی آید که به آن واریزه ی ممتد گفته می گردد.
  • چنانچه قطعات ریزشی بزرگ باشند، در آن صورت به آن واریزه ی بلوک گفته می گردد. این پدیده اغلب در جایی که توده های سنگی بوسیله ی درزها و شکاف های درشت از یکدیگر جدا شده و نیز در توده های سنگی، که مقاومت نسبی زیادتری پیش روی عوامل جوی دارند، نظاره می گردد.
  • چنانچه واریزه ها به صورت قطعات ریز و درشت در پایین دامنه قرار گرفته باشند به دلیل وجود مواد ریزدانه، محیط مناسبی جهت استقرار پوشش گیاهی به وجود آمده و در نتیجه پوشش گیاهی تثبیت شده ای ایجاد می گردد (ضیایی، 1380؛ 308-307).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

صفحه بندی در انتهای صفحه