شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

 مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

حرکات غیرتوده ای

وقتی قطعه ای درشت یا کوچک از ساختار سنگی یک ناحیه پرشیب (بیشتر از 35 درجه) در اثر تأثیر عوامل هوازدگی جدا گردد، به تناسب سنگینی خود با سرعت متناسب سقوط می کند و تا در پایین­دامنه در یک نقطه­ی کم شیب توقف نماید، ممکن می باشد چندیدن نوع حرکت انجام بدهد. این نوع حرکات، هر چند که موجب خم شدن تیرهای تلگراف و برق و غیره می شوند، اما زیرا سرعت زیاد و ناگهانی ندارد در شهرها و آبادی ها و روستاها و جاده ها اثر تخریبی قابل ملاحظه­ای برجا نمی­گذارند. (رجایی، 1382؛ 221-220). در این مبحث انواع مهم این نوع پدیده ها مورد  مطالعه قرار می گیرد :

 

2-2-2- خزش Creep

جابجایی دانه دانه­ی اجزای تشکیل دهنده ی رسوب های سطحی، در داخل سازندهای سست را اصطلاحاً خزش می نامند. این پدیده تحت تأثیر نیروری جاذبه انجام می گردد. حاصل این حرکات نامرئی به صورت پایین رفتن آرام پوشش سطحی رسوب های تخریب ینمایان می گردد. چهره­ی مشهود این پدیده، در امتداد دامنه ها به صورت کج شدن تدریجی و منظم تنه درختان یا پرچین مزارع و تیرهای تلفن و برق و… و سرانجام از بین رفتن و یا نازک شدن قسمت فوقانی پوشش های رسوبی ظاهر می گردد. (محمودی، 1374؛ 39). این نوع جابجایی ذرات مختص شیب های ملایم می باشد. رشد و نمو و از بین رفتن گیاهان و اقدام جانوران زمین­کاو و همچنین تغییرات حجم مواد به علت تغییر درجه­ی حرارت و رطوبت به ویژه عامل بسیار مهم یعنی یخ بستن و آب شدن یخ خاک موجب شدت جابجایی نامرئی ذرات و بالاخره موجب پایین ریختن سریع آنها می شوند. اقدام خزش فوق العاده ضعیف و به نسبت سانتی متر در هر قرن می باشد. (خیام، 1379؛ 27). سرعت حرکت در این نوع پدیده بر خلاف لغزش از سطح به عمق کاهش پیدا می کند (اصغری مقدم، 1378؛ 71).

به­دلیل تفاوت عوامل مستعد در ایجاد آن، خزش به صورت پدیده حمل­و­نقل بسیار گسترده­ای اقدام می کند. اما اندازه تأثیر آن برحسب محیط­های متفاوت کاملاً فرق می کند مساعدترین محیط­ها جایی می باشد که هوازدگی پوششی از رسوبات دانه ریز فراهم کرده باشد. همان گونه که در نواحی مرطوب، متلاشی شدن فعال دانه ای سنگ های مولد آرن های بسیار سست، از ویژگی های آن می باشد. به همین ترتیب خزش در ساختن تپه های کوژ، در گران کوه های خارایی مشارکت دارد. متلاشی شدن فعال ناشی از سرما که بر روی دامنه­های یخ بسته اقدام می کند روی چیپ هایی که تحت تأثیر پدیده کراک هستند شرایط مساعدی در این زمینه به وجودمی­آورد. پس بر روی دامنه های کوهستانی با شیب ملایم به ویژه در کوهستان­های مرتفع حاره ای و بالا تر از نواحی جنگلی که تحت تأثیر تناوب روزانه یخبندان و ذوب یخ می باشند، این پدیده به گونه وسیعی فعالیت دارد. خزش، برعکس در نواحی خشک بسیار محدود می باشد. زیرا متلاشی شدن سنگ ها غالباً به صورت درشت دانه، فقط پوشش مقطعی بر روی دانه ها تشکیل می دهند (محمودی، 1379؛ 134).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه