عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

انواع زمین لغزش

الف) لغزش های انتقالی

در امتداد سطح سنگ های لایه­ای و آنهایی که دارای درز و شکاف موازی هستند، بعلت نفوذ آب در آنها و نیروی ثقل، لغزش پدید می­آید. در یک تغییر مکان انتقالی، آغاز یک شکاف در اثر نیروی کششی در    لایه­ی سنگی به وجودمی آید و سپس لایه ای که در زیر این شکاف قرار گرفته می باشد، در امتداد لغزش شروع به لغزیدن می کند (ضیایی، 1380؛ 302).

ب) توده­ی عظیمی از سازندهای سطحی که دارای مقدار نسبتاً زیادی از مواد دانه­ریز خصوصاً رس و لیمون می باشد، در اثر تغییر مقدار آب موجود در آن تغییر حالت می دهد. ثبات موجود در توده ی مذکور در حالت جدید از بین می رود. نیروی ثقل ناشی از شیب دامنه در حالت قبلی بر نیروی سایش بین مواد، بدلیل حالت خاص آن فزونی نمی پیدا نمود، اما در حالت جدید در اثر رسیدن آب و گذشتن آن از یک حد معین، که بر اتربرگ یا پلاستیسیته معروف می باشد (حالتی تقریباً شبیه یک نوع خمیر و یا لااقل در طول محوری غالباً قوسی شکل، مشابه خمیر)، ارتباط نیروی ثقل و نیروی سایش دگرگون می گردد. آغاز برشی در طول محور بحرانی تا یک عمق معین، به گونه ساده در محل بحرانی توده ایجاد می گردد. (این همان سطح لغزش چرخشی یا دایره­ای می باشد که گاه به صورت سطح مستقیم پلانش در می آید)؛ سپس حرکت به طرف پایین شروع می گردد که به صورت گوناگون انجام می شود. معمولاً این نوع حرکت در یک لایه­ی نسبتاً ضخیم از چندین متر تا دهها متر اتفاق می افتد (رجایی، 1382؛ 323).

 

2-2-11- طبقه بندی زمین لغزش

طبقه­بندی مربوط به لغزش به علت نفوذ آب و لغزش مواد بر روی یک سطح سخت انجام می شود.

 

2-2-11-1-لغزش مواد بعلت نفوذ آب در آنها

الف)لغزش دورانی منفرد

این نوع لغزش در لای، رس و شیل پدید می آید و انتهای دامنه غالباً تغییر شکل داده و برآمده می باشد.

 

ب)لغزش مدور مضاعف

این نوع لغزش در رس­هایی که دارای پوشش­سنگی هستند و در رس­های فوق العاده حساس پدید     می آید، منحنی سطح گسیختگی به هم پیوسته می گردد و هر بلوک به سمت عقب دارای چرخش می باشد.

 

 

 

ج) لغزش های مدور متوالی

این نوع لغزش تکرار لغزش های کم عمق در فاصله­ی بسیار زیاد در طول دامنه می باشد که در شکاف­های سخت رس و لای دیده می شوند (ضیایی، 1380؛ 303).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه