مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

مخاطره  ( Hazard)

مقصود از مخاطره عموماً ویژگی­های کالبدی (فیزیکی) می باشد که منجر به حوادث غیرمترقبه می­گردد. به عنوان مثال گسل های فعال، آتشفشانها، مناطق سیل خیز و اراضی مستعد قابل اشتعال همگی جزء مخاطرات      می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 ـ آسیب پذیری

 به صورت اندازه خسارتهای وارده آمده به یک عنصر در معرض خطر یا به مجموعه ای از چندین عناصر که از یک زمین­لرزه با بزرگی و شدت مشخص نتیجه می­گیرد، تعریف می­گردد (ویسه، 1378: 75). در این ارتباط جهت روشن شدن ابعاد موضوع مورد مطالعه، بعضی از عمده­ترین دیدگاهها، مفاهیم و عناصرآسیب پذیری در ارتباط با برنامه ریزی شهری، شامل تراکم­ها، فضاهای بازشهری، شبکه ارتباطی و دسترسیها و تأسیسات زیربنایی مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. ابعاد کالبدی و فیزیکی شهر را بایستی به عنوان محسوس­ترین تأثیر برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات زلزله دانست. مطالعه اندازه آسیبها و صدمات ناشی از زمین لرزه در شهرها حکایت از آن دارند که آسیبهای وارده بر آنها به گونه مستقیم و غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه ریزی و طراحی شهری آنها مربوط می گردد (پورمحمدی و مصیب زاده،1387: 125). در واقع فرم، شکل، کالبد و بافت شهر شامل عناصر مختلفی می شوند که سازماندهی و نحوه استقرار آنها از طریق برنامه ریزی شهری و طراحی شهری انجام می شود. این بخش می تواند از طریق تقسیمات کالبدی شهر و نظام محله­بندی، نظام شبکه های ارتباطی و سلسله مراتب، مراکز شهری، سطوح و پرو خالی، بخشها و محله ها، نشانه های شهری، نظام قطعه­بندی و بلوک بندی، الگوهای مختلف بافت شهری، فضاهای باز شهری، تراکم­های جمعیتی­و ساختمانی، پراکنش کاربریها و سرانجام جهت­گیری گسترش و رشد شهر پیاده گردد. از همه مهم تر مطالعه نحوه مجاورت قطعات تفکیکی با گذر، همجواری فضاهای باز و ساخته شده هر قطعه با گذر و نیز درجه محوریت معابر می باشد. الگوی فضاهای باز در کل سطح بافت بخشهای مسکونی، عامل دیگری در افزایش کارایی آن بافت هنگام مخاطرات طبیعی می باشد. همچنین جایگاه و سطح قرارگیری فضاهای باز و همجواری با ساختارها یا عوارض طبیعی با در نظر داشتن وسعت آن می تواند موجب آسیب فضاهای باز گردد(حمیدی، 1371 : 210).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد