عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سرما زدگی

سرما زدگی به شرایطی اطلاق می گردد که در نتیجه بروز دماهای زیر 10 درجه سانتی گراد(بسته به نوع و واریته گیاه) به گیاه خسارت وارد گردد. آثار اولیه این تنش عبارت می باشد از:کاهش عمومی رشد، تغییر رنگ، کلروزه شدن برگ، تخریب بافت سلولی، عدم جوانه زنی، عدم انتقال مواد فتوسنتزی، عدم جذب مواد غذایی و………. که بعضی از آثار این تنش برگشت پذیر می باشد و بعضی دیگر مانند کاهش فتوسنتز در اثر تخریب کلرو پلاست و پیری زود رس غیر قلبل برگشت می باشند.( علیزاده، 1379 )

 

2-5. یخ زدگی

خسارت مربوط به تنش یخ زدگی در نتیجه بروز دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد می باشد.شرایط بروز یخبندان به دو صورت ایجاد می گردد که عبارتند از: 1- یخبندان های تابشی یا تشعشعی 2- یخبندان های جبهه ای یا جابجایی3- یخبندان مختلط.(خورشید دوست، 1384)

 

2-5-1. یخبندان های تابشی یا تشعشعی

درشبهای آرام که وزش باد وجود ندارد و آسمان صاف و غیر ابری می باشد، حرارت زمین با طول موج بلند متصاعد می گردد و به علت عدم وجود موانعی که سبب برگشت آن به زمین  شوند منجربه سردشدن هوای مجاور زمین می گردد، در نتیجه هوای مجاور زمین به علت از دست دادن حرارت سردتر از هوای بالاتر از خود می گردد که اصطلاحاً گفته می گردد که شرایط وارونگی دما رخداده می باشد. شدت این وارونگی به اختلاف دمای هوای سطح زمین و بالای لایه وارونگی بستگی دارد. اما ای نشرایط وارونگی دما در سطح یک دره یا در سطحی ک دشت و منحصراً در هنگام شب به وقوع می پیوندد .پدید آمدن یک نسیم ملایم می تواند شدت این وارونگی را تضعیف می کند، زیرا باعث می شودکه هوای گرم بالای لایه  وارونگی با هوای سرد زیرین این لایه ترکیب گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شبی که یخبندان تابشی اتفاق می افتد علاوه برعامل باد عواملی مانند رطوبت و وجود ابر مانع از خروج تابش موج بلند از سطح زمین می باشد، که باعث کاهش شدت یخبندان وحتی دربعضی موارد مانع از احتمال وقوع یخبندان می شوند. در هرحال زیرا در این نوع یخبندان لایه ای از هوا که دارای دمای صفر و زیر صفر می باشد دارای ضخامت چندانی نمی باشد، پس امکان کاهش خسارت ناشی از یخبندان در این نوع بیشتر از نوع یخبندان جبهه ای می باشد .به علت اینکه یخبندان نوع تابشی تحت پایداری شرایط جوی به وجود می آید شدت آن نیز به این شرایط وابسته می باشد . از نظر زمان و مکانی نیز این نوع یخبندان بیشتر در مناطقی که به مقدار وسیعی پوشش برفی دارند و همچنین بیشتر پس از عبور هوای جبهه سرد به وقوع می پیوندد . این نوع یخبندانها پس از طلوع آفتاب از بین می طریقه و شب هنگام در صورت وجود شرایط لازم مجدداً به وقوع می پیوندند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

سایت منبع

صفحه بندی در انتهای صفحه

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه