عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

یخبندان های جبهه ای یا جابجایی

یخبندانهای جبهه ای به علت جا به جایی توده های هوای سرد مثل توده های هوایی که ازسیبری منشاء می گیرند حادث میشوند یعنی به علت ریزش هوای سرد از عرض های بالا در بستر عقب یک فرود غربی به وجود می آیند .ضخامت لایه هوای سرد در این نوع یخبندان ممکن می باشد چندین کیلومتر باشد پس برخلاف یخبندان تشعشعی که منحصراً در طول شب به وجود می آید این نوع یخبندان می تواند طریقه شبانه روزی داشته باشد تداوم روزهای وقوع این نوع یخبندان به روزهای تداوم ریزش هوای سرد بستگی دارد. به علت وسعت لایه هوای سرد در این نوع یخبندان نمود آنرا می توان در نقشهه ای هوا نظاره نمود . این نوع ازیخبندان علی الارقم وجود باد و ابر و رطوبت نیز اتفاق می افتد.

یخبندانهای جبهه ای از یخبندانهای تابشیزمین نازک می باشد در روی نقشهه ای هوای سطوح بالا اثری از آنها دیده نم یشود اما یخبندانهای جبهه ای زیرا بر اثر ریزش هوای سرد در عقب یک فرود غربی از عرضهای بالا به وجود می آیند و به علاوه ضخامت لایه هوای سر به راحتی قابل تشخیص می باشد زیرا در یخبندانهای تابشی به این علت که لایه هوای سرد مجاور د نیز چندین کیلومتر می باشد وساکن نمی باشد، در نقشهه ای هوای سطوح بالا به خصوص نقشه های هوای سطح 500 هکتوپاسکال به خوبی قابل تشخیص می باشند. از طرفی این نوع یخبندان از طریق باد شدید و آسمان ابری نیز قابل تشخیص می باشد به طوری که در این نوع یخبندان باد شدید حتماً هست و سریعاً باعث نزول دما می گردد.

 

2-5-3. یخبندان های مختلط

در بعضی از اوقات در همان هنگام که به دلیل ورود یک جبهه سرد یخبندان جبهه ای به وقوع می پیوندد، ممکن می باشد به دلیل کاهش موقتی ابرناکی در شب هنگام، یخبندان تابشی نیز پدید آید، که این امر می تواند باعث گسترش یخبندان های جبهه ای و افزایش اثرات آن در منطقه گردد.

صفحه بندی در انتهای صفحه

 

2-6. تعریف شلته

اولین سرمازدگی پاییزه که باعث ایجاد خسارت به محصولات کشاورزی می گردد در اصطلاح عامیانه شلته گفته می گردد .این سرما زدگی هر ساله خسارات جبران ناپذیری به محصولات کشاورزی وارد می سازد و بیشتر خطر سرما زمانی می باشد که گیاه در حال فعالیت باشد.اگر در این هنگام دمای محیط از آستانه تحمل گیاه (کمتر از صفر فیزیولوژیکی) کمتر باشد موجب خسارت به گیاه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه