عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

داده ها و روش ها

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش از داده های عناصر جوی ایستگاه همدیدی 24 ساعته شهرستان رشت در دوره آماری بلند مدت بهره گیری شده می باشد. به کمک این داده های پیوسته و بلند مدت به مطالعه نوسانات دمایی این منطقه پرداخته می گردد. در مطالعه نواسانات دمایی رشت پارامترهای: دمای بیشینه، دمای کمینه، دمای میانگین و همچنین دمای کمینه سطح زمین مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برای دست یابی به داده های مورد نظر، از برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسک بهره گیری شده می باشد، زیرا داده‎های ساعتی دریافتی از سازمان هواشناسی به صورت کدینگ می باشد و برای بهره گیری آماری بایستی از حالت کد خارج گردد. در این مرحله با بهره گیری از این داده های ساعتی به مطالعه طریقه یخبندان ها، و سرمازدگی های احتمالی پرداخته شده می باشد.

در مرحله بعدی پژوهش با بهره گیری از داده های اداره کل جهاد کشاورزی گیلان سطح زیر کشت، اندازه تولید و عملکرد محصولات زراعی و باغی استان گیلان دریافت گردید. با بهره گیری از داده های اداره کل تاریخ کاشت و برداشت محصولات نیز استخراج گردید.

با در دست داشتن اطلاعات هواشناسی و کشاورزی اثر یخبندان ها و سرمازدگی های رخ داده در بازه زمانی مورد نظر تحلیل و مشخص می گردد که آیا بر طریقه رویشی محصول مورد مطالعه یعنی برنج موثر می باشد یا تاثیری ندارد. اگر تاثیری بر طریقه رویشی گیاه داشته آیا این اثرات در جهت کمک به طریقه رویشی گیاه می باشد و یا باعث اخلال در پروسه رویشی کیاه می باشد.

هر گیاه زراعی و همچنین گیاه برنج از مرحله کاشت تا برداشت دارای سه مرحله رویشی، زایشی و رسیدگی می باشد، که زمان وقوع این مراحل با بهره گیری از داده های اداره کل جهاد کشاورزی استان گیلان و همچنین مرکز هواشناسی کشاورزی شهرستان رشت می باشد. در صورت نبود زمان دقیق مراحل رشدی گیاه کشت شده و عدم مانیتورینگ مناسب برای یافتن مراحل رشد گیاه با داشتن تاریخ کاشت و برداشت و با بهره گیری از اطلاعات دوره رشد این گیاهان ار کتاب های گیاه شناسی کمک گرفته گردید.سرانجام برای این محصول زمان بذر پاشی، مرحله رویشی، مرحله زایشی، مرحله رسیدگی و همچنین زمان برداشت مشخص می گردد.

برای محصول برنج که مهمترین محصول در منطقه می باشد و هم از نظر استراتژیکی دارای اهمیت می باشد و هم بیشترین سطح زیر کشت را دارد از داده های مرکز هواشناسی کشاورزی رشت بهره گیری گردید. این مرکز از سال های قبل اقدام به ثبت مراحل فنولژیکی محصولات کشت شده در گیلان نموده می باشد که برنج یکی از این محصولات می باشد. ارقامی که در این ثبت فنولوژیکی مورد نظر قرار گرفته اند شامل: هاشمی، خزر، هیبرید، سپیدرود، بی نام می باشند.

3-2. داده ها

برای دستیابی به داده های ساعتی هواشناسی مورد نیاز در این مطالعه آغاز مشخصات و داده های ایستگاه هواشناسی همدیدی شهر رشت مورد مطالعه اولیه قرار گرفتند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه