مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی داده های استخراج شده

قبل ازتحلیل و استخراج اطلاعات و گزارش گیری از داده های سرما و یخبندان، تک تکرکورد ها  مورد مطالعه قرار گرفتند. به طوری که داده ها از نظر زمان، مقدار، نوسانات و هماهنگی با سایر داده ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. که در این بین دو دسته داده وجود داشتند:

دسته اول: رکوردهایی می باشد که بروز سرمازدگی و یخبندان در مدت زمان محدودی بر منطقه حکم فرما بوده می باشد.برای نمونه یک مورد آن در جدول 3-4 نشان داده شده می باشد، در این مورد نظاره می گردد که رخ داد بروز سرما در بازه زمان محدودی رخ داده می باشد به نحوی که در روز 3 اردیبهشت 1377 میانگین دما 12.3 سانتی گراد می باشد و روز بعدی آن دما 9.9 سانتی گراد و در روز 5 اردیبهشت دما به 12.3 درجه سانتی گراد می رسد.

در این سه روز مشخص گردید که رخ داد سرما زدگی  در روز 4 اردیبهشت رخ داده می باشد زیرا در این روز دما به زیر صفر فیزیولوژیکی گیاه رسیده می باشد اما در روز قبل و بعد از آن دما به بالاتر از صفر فیزیولوژیکی گیاه رسیده می باشد.

دسته دوم: داده هایی ثبت شده می باشد که سرما و یخبندان ها در آن بازه زمانی وسیع و همه گیر بوده و در سطح منطقه استمرار داشته می باشد. همانطور که در جدول 3-5 دیده می گردد از روز 10 تا 14 اردیبهشت سال 1371 میانگین دمای محیط پائین تر از صفر فیزیولوزیکی گیاه می باشد. در طول این دوره میانگین دمای هوا حتی به 8 درجه سانتی گراد نیز رسیده می باشد. در این بازه دمای حداقل حتی به 7 درجه سانتی گراد نیز رسیده می باشد. گیاه برنج اگر 72 ساعت در دمای زیر 11 درجه سانتی گراد قرار گیرد از بین می رود. گرچه در زمان مورد نظر گیاه در داخل خزانه قرار دارد اما اثرات این کاهش دما شدید و طولانی مدت می‎تواند در درون خزانه نیز تاثیر گذار باشد، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب در روبرو شدن با سرما زدگی در این تاریخ حتی در داخل خزانه نیز می تواند باعث آسیب گردد.

 

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت یافتن مراحل رشد گیاه برنج در طی این دوره پژوهش (2013-1992) از داده های مرکز هواشناسی کشاورزی رشت بهره گیری گردید که مراحل فنولوژیکی ارقام مختلف را در غالب بولتن های ماهانه و فصلی صادر می نماید.برای هرسال روزها ارزش گذاری شده و با میانگین گیری از ارزش روزهای دوره به میانگین دوره رویشی هر واریته رسیده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه