عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

4-7. احتمال وقوع سرمازدگی در مرحل مختلف رشد گیاه برنج

سرمازدگی بر خلاف یخبندان رخ دادی می باشد که می تواند در تمام طول سال و در هر دمایی بر گیاه وارد گردد، و بروز دمای صفر و پائین تر برای این کار الزامی نیست.

یک گیاه در طول دوره رویشی خود نیاز به دمای مناسب دارد که گیاه در دامنه این دمای مطلوب قادر به ادامه رشد می باشد و پائین تر ویا بالاتر از این دامنه مطلوب می تواند بر گیاه اثرات مضری داشته باشد و در نهایت عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر دمای محیط از حد مطلوب گیاه بالاتر رود گیاه دچار گرما زدگی شده و منجر به تنش گرمایی در گیاه می گردد اما اگر از دامنه مطلوب پائین تر بیاید گیاه دچار سرمازدگی شده و تنش سرمایی به وجودمی آید. یک گیاه در مراحل مختلف رویش و زایشی خود دارای دامنه دمایی مطلوب متفاوتی می باشد که ممکن می باشد با هم تفاوت نیز داشته باشند. در این قسمت به سرما زدگی گیاه برنج در مراحل مهم رشد توجه شده و احتمال وقوع دماهای آستانه پائینی مراحل مختلف گیاه برنج مورد مطالعه قرار می گیرد.

برای محاسبه این مهم بایستی زمان مراحل مختلف رویشی گیاه محاسبه گردد و در ضمن دمای اپتیمم هر مرحله و همچنین حد پائین دمای آن در هر مرحله مشخص گردد.

 

4-8. مراحل رشد و نمو گیاه برنج

این پژوهش به این دلیل انجام گرفته می باشد تا شناخت بهتری از عوامل خطر زای جوی داشته باشیم و در عین حال اثرات احتمالی بر روی محصول برنج را مشخص نمود. با در نظر داشتن کثرت عوامل مخرب جوی که می‎تواند بر روی گیاه هان اثر گذار باشد، در این پژوهش فقط به مقوله سرمازدگی و یخبندان و اثرات احتمالی آن بر روی گیاه برنج پرداخته می گردد. پس بایستی مراحل مختلف برنج را مشخص کنیم تا بتوانیم رخدادهای جویی که در طول سال آماری بر گیاه وارد شده مطالعه گردد.

 

4-9. مطالعه نرمال دمای روزانه ایستگاههای شهرستان رشت

مطالعه انجام گرفته بر روی آمار 20 ساله ایستگاههای فرودگاه و کشاورزی رشت انجام پذیرفت. در مرحله اول میانگین دمای روزانه این ایستگاهها برای شش ماهه اول بدست آمد، بدین ترتیب که آغاز میانگین دمای هر روز با جمع دمای مینیمم و ماکزیمم هر روز و تقسیم آن بر دو بدست آمد. در مرحله بعدی میانگین تمام روزهای دوره آماری در کنار هم قرار گرفت و با میانگین گیری از هر روز در دوره آماری یک عدد نماینده نرمال دمای شهر مورد نظر در طی دوره حاصل گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه