عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

سایت منبع

صفحه بندی در انتهای صفحه

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل مختلف فنولوژیکی رشد برنج در ارتباط با عوامل اقلیمی

از آنجا که هر فرایند بیولوژیکی رشد گیاهان از آستانه مشخصی به بالا فعالیت خود را شروع می کند روزهایی که متوسط دما از دمای مبنا بالاتر باشد گیاه میتواند رشد نماید و مقدار دمایی که در یک روز بالاتر از مبنا قرار گرفته باشد درجه_روز لازم برای رشد گیاه را فراهم می کند و زیرا گیاه برنج در حداقل دما 11 درجه سانتیگراد اولین مرحله رشد یعنی جوانه زدن را آغاز می نماید، می توان متوسط دماهای ماه هایی که دوران رشد برنج را شامل می شوند تعداد درجه روز بالاتر از دمای مبنا را جمع نمود که مجموع آن اندازه حرارت رسیده به گیاه را دوران رشد معین می نماید (علیزاده،1375).

بطور کلی اندازه درجه_روز مورد نیاز گیاه برنج در واریته های خیلی زود رس برابر با 2000_2100، واریته‎های متوسط رس برابر 2400_3500 و واریته های دیررس برابر با 3500_4500 می باشد (مظفری،1382).

 

4-10-1. مرحله جوانه زنی

حداقل دما برای جوانه زدن واریته های مختلف برنج متفاوت می باشد. اپتیمم دما برای جوانه زدن بذر ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد میباشد. حداقل دما برای جوانه زدن بذر ۱۲ درجه سلسیوس می باشد.(مرحله جوانه زدن تا سه برگی شدن در زیر پلاستیک و در شرایط کنترل شده میباشد). زمان انتقال نشاء به زمین اصلی از مهمترین فاکتورهای حیاتی برنج بشمار می آید، زیرا پس از انتقال نشاء به زمین اصلی ، گیاه جوان نسبت به سرمای دیررس بهاره (سرمایی که دمای حداقل محیط کشت را به کمتر از 11 درجه سانتیگراد (صفر بیولوژیک برنج)) برساندحساس می باشد. در بررسیهای انجام شده در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت، زمان مناسب برای انتقال نشاء به زمین اصلی با احتمال ۷۵% برای استان گیلان تاریخ ۱۹ اردیبهشت برآورد شده می باشد (مرکز تحقیقات کشاورزی،1389).

همچنین صادقی و عسگریان(1392)، مطلوب ترین دما برای جوانه زدن بذر را 25 تا35 درجه سانتیگراد اظهار نمودند و بهترین زمان جوانه زنی را اوایل اردیبهشت ذکر نمودند.

تنها عامل محدود کننده کشت برنج سرماست. برنج بیش از سایر غلات به حرارت نیاز دارد، به طوری که در طول دورۀ زندگی حدود 4000 درجه-روز حرارت لازم دارد. احتیاج برنج به حرارت بستگی به رقم و طول دوره رشد آن دارد. از زمان تولید جوانه به بعد، بتدریج نیاز آن به حرارت افزایش یافته، در موقع گل دادن به حداکثر رسیده و از آن پس به تدریج تا زمان رسیدن کم می گردد. درجه حرارت مناسب برای رشد برنج حدود 30 تا 32 درجه سانتی گراد می باشد (اخوت و وکیلی،1376؛ خدابنده، 1374).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس با در نظر داشتن مطالعات صورت پذیرفته، آستانه 10 تا12 درجه روزانه مناسب برای شروع رشد اظهار شده بود در این پژوهش عدد 11 را به عنوان صفر فیزیولوِیکی برنج در نظر گرفته گردید. سپس احتمال وقوع آن با در نظر داشتن آمار روزانه ایستگاههای هواشناسی با بهره گیری از نرم افزار spss محاسبه گردید. لازم به تبیین می باشد که در این پژوهش مرحله جوانه زدن به صورت 3 زیر مرحله تعیین تاریخ کاشت، تعیین تاریخ بذرپاشی و تاریخ نشاء کاری مطالعه گردید.بر همین اساس اقدام به مطالعه نرمال دمای منطقه گردید،که مشخص گردید مناسب ترین دما جهت نشاء کاری برنج چه تاریخی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه