مطالعه عوامل موثر بر طریقه تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل فرهنگی و اجتماعی

شیوه‌های زندگی فرهنگ‌های دیگر و اختلاف فرهنگ‌ها، جاذبه و محرک اصلی گردشگری و از اصلی‌ترین انگیزه‌های حرکت مردم می باشد. بدون فرهنگ که تفاوت‌ها را ایجاد می کند همه‌جا شبیه به هم به نظر می‌رسد. فرهنگ عاملی می باشد برای ایجاد میل یا نیاز به سفر و سیاحت و از سوی دیگر نقشی اساسی در تعیین رفتارها، توجه‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های زندگی مردم دارد. بدین ترتیب گردشگری و فرهنگ ارتباط لاینفکی دارند و بشر به‌عنوان خالق و حامل فرهنگ، ماهیت و جهت گردشگری را تعیین می کند و بایستی در محور ضرورت تحلیل و مطالعه گردشگری قرار بگیرد. به تعبیری گردشگری وابسته به بشر[1] و بشر‌محور[2] می باشد.

ورود گردشگران به یک مقصد روابط و تعاملاتی بین آنان و میزبانان ایجاد می‌نماید که یک بعد این ارتباط، فرهنگی می باشد.گردشگران هنگام عزیمت به یک مقصد، آغاز بافرهنگ آن مقصد روبرو می شوند و بدین ترتیب گردشگری به‌عنوان پدیده‌ای می باشد فرهنگی تأثیر مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی بر عهده دارد.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گردشگری از همان برخورد اول تعاملات فرهنگی میهمانان و میزبانان آغاز می گردد. دو طرف دارای ارزش‌ها و الگوهای متفاوتی هستند و مسئله تماس و برخورد طرفین و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن‌ها بر یکدیگر دارای اهمیت ویژه‌ای می باشد تفاوت رفتاری اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و بومی‌ها بازخوردهای متفاوتی را به همراه دارد. گردشگری می‌تواند سبب ارتباط‌هایی برای تماس‌های فرهنگی گردد یعنی به وجود آوردن شرایطی که گردشگران بتوانند خود، فرهنگ بومی را از نزدیک لمس کنند.

اثرات گردشگری بر فرهنگ و اجتماع غیرملموس و در روندی طولانی و به‌آرامی و ممکن می باشد به‌صورت ناخواسته و ناخودآگاه صورت می‌گیرد. گردشگری دارای آثار فرهنگی و اجتماعی  متعددی می باشد که بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای نامطلوبی در پی داشته باشد. مقصود از اثرات اجتماعی گردشگری تغییراتی می باشد که در زندگی مردم جامعه‌ی میزبان به وجود می‌آید و این تغییر به دلیل تماس مستقیم میزبانان و گردشگران با یکدیگر می باشد و مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی می باشد که در هنر ، آداب‌ورسوم و معماری و سایر ابعاد فرهنگ مردم ساکن در جامعه میزبان رخ می‌دهد.

اوقات فراغت به‌عنوان حوزه‌ای زمانی درک می گردد که انتقال و تداوم فرهنگی و آموزش فرهنگی- اجتماعی هم می‌تواند در آن انجام گیرد و می‌توان از اوقات فراغت برای تقویت، تداوم و تنوع فرهنگی بهره گیری نمود. درعین‌حال به خطراتی که درواقع این حوزه زمانی و مکانی برای تخریب و یورش بردن به فرهنگ‌ها و از بین بردن تنوع فرهنگی و به وجود آوردن رفتارهای فرهنگی غیر مناسب در جامعه دارد، بایستی بسیار توجه نمود و می‌توان گفت این حوزه از لحاظ فرهنگی، هم پتانسیلی بسیار قدرتمند دارد که بشود از آن برای پیشبرد فرهنگ بهره گیری نمود، و هم حوزه‌ای خطرناک می باشد که فرهنگ را تخریب می کند.

گردشگری تعاملاتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می‌آورد که پیامد طبیعی آن بروز تغییر و تحول در کیفیت و سطح زندگی، کار، الگوهای فرهنگی- رفتاری و نظام ارزشی، زبان، روابط خانوادگی، توجه‌ها، آداب و سنن، ساختار جامعه و به‌طورکلی تأثیر بر فرهنگ ساکنان محلی و یا گردشگران می باشد.

نکته مهم در مطالعه اثرات گردشگری در نظر داشتن تمام متغیرها و عواملی زیرا نوع گردشگر، اندازه و تفاوت کمی جمعیت میزبان و گردشگر، توجه‌های گردشگران و میزبانان نسبت به یکدیگر، نوع تعامل بین گردشگران و میزبان، تفاوت فرهنگی بین توریست و میزبان، بافت فرهنگی و اجتماعی دو طرف، جایگاه اقتصادی نسبی میزبان و میهمان، نوع سوژه موردعلاقه گردشگران، اندازه ماندگاری در محل و … می‌باشد که اندازه و کیفیت اثرگذاری را مشخص می کند.

[1] people dependent

[2] people oriented

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-شناخت امکانات توریستی شهر لاهیجان

2- مطالعه توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در لاهیجان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه