عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر عوامل طبیعی در برقراری روابط شهر و روستا

استقرار و توسعه فضایی شهرها و روستاها در درجه اول تابع شرایط محیطی و جغرافیایی آنهاست و فضاهای مجاور شهری و روستایی در ارتباط با عوامل گوناگون محیط طبیعی مانند شکل ناهمواری و همجواری آن با عوارض طبیعی مانند کوه، دشت، رودخانه، جلگه و سواحل دریا و شرایط اقلیمی حاکم بر آن در جهت توسعه شهرها و روستاها تأثیر تعیین کننده ای دارند، به طوری که شهرها و روستاها به تبعیت از این شرایط طبیعی شکل گرفته و ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر، و به رشد و توسعه خود ادامه می‎دهند. این شرایط در تعیین تأثیر و اندازه شهرها و روستاها سهم عنده ای را اعمال می کنند و مناسب بودن محیط‎های جغرافیایی به صورت ناحیه ای تأثیر بسزایی در طریقه شکل گیری و توسعه آنان خواهد داشت، به گونه مثال اگر محیط جغرافیایی یک جامعه روستایی از لحاظ جایگاه عمومی و ارتباطات مساعد باشد نه تنها به رشد و توسعه خود در سطح ادامه می دهد بلکه مرکزیت کافی را در ناحیه به دست خواهد آورد و رفته رفته گسترش خواهد پیدا نمود و به مرور منظومه خود را روستاهای همجوار تشکیل داده و به شهر تبدیل می گردد.

ایران در پرتو نواحی گسترده و سلسله جبال مرتفع از تنوع خاک و آب و هوا برخوردار می باشد، از جنگل‎های مرطوب سواحل درایی مازندران گرفته تا فلات مرکزی و از قلل آذربایجان گرفته تا سواحل حاره‎ی خلیج فارس. تنوع عظیم جغرافیایی ایران ناشی از وجود سیستم های کوهستانی البرز و زاگرس و قرار گرفتن در کمربند خشک نیمه حاره و بیابانی و مرقع جغرافیایی ایران میان تمدن های شرق و غرب بیانگر این واقعیت می باشد که د رمناطق مختلف آن مکان های استقرار در ابعاد مختلف و در ارتباط با شرایط محیطی شکل گرفته و توسعه یافته اند.

شمال ایران دارای آب و هوای ملایم و معتدل و جنوب آن گرمسیر و جزو مناطق نزدیک استوایی به شمار می رود. نواحی شمالی ایران گاهی تحت تأثیر وزش بادهای سیبری شرقی و ماسیفهای هوایی قطبی شمال قرار می گیرد.

نواحی چنوبی، مجاور آب های استوایی قرار گرفته، تبخیر سطحی آب های باران در قسمت عده ایام سال وضعی را به وجود آورده که جمع آوری نمک را در سطح زمین آسان و مقدار آن را فراوان می کند و به همین سبب بیابان ها و شوره زارهای کویری و نیمه کویری بی درخت و بی علف ساخته می گردد. تنها قسمت های جنوبی دریای خزر و بعضی نواحی کوهستان های غربی می باشد که جنگل های انبوه و بیشه های متعدد دارند.

آب و هوای متوسط ایران خشک و بارندگی کم و زیرا سطح تبخیر آنها بسیار زیاد می باشد آبهای روان کمتر دیده می گردد. رودهایی که دیده می شوند کم آب و بسیاری از آنها موقتی هستند. پر آب ترین رودهای ایران از البرز به طرف دریای خزر و از کوه های زاگرس به سوی خلیج فارس جریان دارند که در مجاورت این رودها مراکز شهری و روستایی به صورت پراکنده شکل یافته اند. وضع زمین ها نیز تا حدی بستگی به وضع آب و هوا دارد.

قسمت عمده اراضی ایران از خاک های بی حاصل و خاکستری رنگ یا زمین های شور تشکیل شده می باشد. فقط در دامنه‎های البرز و دره ها و دامنه های کوهستانی زاگرس به واسطه رطوبت کافی خاک‎های خاصلخیز می توان پیدا نمود. بی جهت نیست که بیشترین مراکز شهری و روستایی ایران از این ویژگی طبیعی تبعیت کرده و در دامنه های البرز و زاگرس قرار گرفته اند. قسمت عمده زراعت و کشاورزی ایران نیز به وسیله آبیاری انجام می گرد و برای آبیاری از آب های جاری سطحی و آب چشمه ها و کاریز یا قنات ها بهره گیری می کنند «منابع آب روستاهای مناطق خشک و نیمه‎خشک در گذشته به قنات‎ها و رودخانه‎های فصلی یا همیشگی محدود بوده اما در سال های اخیر با پیشرفت تکنیک احداث چاه‎های عمیق و نیمه عمیق نیز در روستاهای ایران رایج شده که در حال حاضر مهمترین منابع آب روستاها را تشکیل می دهند.» زراعت آبی فقط در قسمت مرتفع کوه ها و دامنه شمالی البرز می باشد برای رشد رستنی ها در نقاط مختلف ایران شرایط متفاوت و مناسب می‎توان پیدا نمود، در بعضی نقاط گندم و جو با محصولات گرمسیری و خرما مجاور یکدیگرند. زمین‎های وسیعی که حالت نیمه بیابانی دارند در بعضی فصل ها سبز می شوند که اکثراً به عنوان چراگاه گلیه‎های بزرگ چادرنشینان محسوب می شوند. این چراگاه ها اکثراً از مناطق حوزه‎ی نفوذ شهرهای متوسط اندام بشمار می طریقه که نیازهای مواد پروتئینی و گوشتی ساکنین شهرها را تأمین می‎کنند و بیشتر در نواحی نیمه خشک ایران قرار دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه