مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

عوامل مؤثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران

پدیده زیست در سراسر جهان واقعیتی می باشد که با شرایط محلی و ناحیه ای بستگی تام دارد، زیرا که شرایط حیات به سبب جایگاه و وجود تنوع در محیط جغرافیایی یکسان نبوده و ممکن می باشد در فاصله چند کیلومتر به کلی دگرگون شده و شرایطی دیگر حاکم گردد. بدین جهت در مطالعه مطالعات روابط شهر و روستا و اینکه چه عواملی در برقراری ارتباط بین آنها تأثیر دارد، مهم می باشد. عملکرد مراکز شهری و روستایی تابع شرایط جغرافیایی محیط می باشد، از این جهت شکل گیری و استقرار آنها متأثر از عامل طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد می باشد. هر کدام از این عوامل به نحوی به شهر و روستا تأثیر می‎دهد و نحوه ارتباط شهر و روستا را تعیین می کند.

موقع جغرافیایی ایران به سبب واقع شدن در منطقه معتدل شمالی و مجاورت با منطقه گرم کره زمین ویژگی طبیعی و اقلیمی متنوعی را به آن داده می باشد. همین عوامل اثرات روستایی بجای نهاده به طوری که در مناطق گوناگون جغرافیایی ایران شکل خاصی از روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورده می باشد. روابط شهری – روستایی نیز در نقاط محتلف اکثراً تابع شرایط منطقه ای می باشد. سیستم های کوهستانی البرز و زاگرس در سراسر فلات ایران که جایگاه ذخایر برف زمستانی و سرچشمه رودهای مورد بهره‎برداری دشتی، پایکوهی و آبهای زیرزمینی هستند، منابع عمده تأمین کننده آب به شمار می آیند که در مناطق گوناگون ایران و در ارتباط با شرایط جغرافیایی حاکم با روش های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند. گرچه اراضی تقریباً هموار وسعت چندانی ندارند و در قسمت های بیرونی فلات، اراضی باریک و کم عرض جلگه های ساحلی دریای خزر قرار دارند که در کناره های جنوب غربی دریای مازندران دشت گیلان و جنوب شرقی آن دشت گرگان، مابقی کم وسعت و به صورت نوار باریکی در امتداد ساحل کشیده شده اند. در جنوب نیز جلگه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از عرض چندانی برخوردار نبوده و تنها میتوان از جلگه وسیع خوزستان نام برد که زندگی در آن موقوف به تکنیک قویتری می باشد. پس استقرار شهرها و روستاها در دره ها و کوهپایه ها امری طبیعی می باشد و ارتباط میان آنها نیز به گونه نسبی با تأثیرپذیری از سایر عوامل تابع شرایط محیط طبیعی می باشد.

شکل گیری اقتصاد ناحیه ای نیز به تبعیت از شرایط جغرافیای طبیعی، تأثیر عمده ای در چگونگی ارتباط شهر و روستا به عهده دارد. تولید و عرضه کالا از شهر به روستا و صدور محصولات کشاورزی و دامپروری از روستا به شهر، ارکان اساسی روابط اقتصادی شهر و روستا را مشخص می سازد و نیاز دو جامعه شهری و روستایی به محصولات اقتصادی یکدیگر به تحکیم روابط شهری و روستایی می افزاید.

عامل دیگری که در برقراری روابط شهر و روستا مؤثر می باشد، شرایط اجتماعی حاکم بر محیز های شهری و روستایی به ویژه شهرها و روستاهای مجاور و نزدیک به هم می باشد در این ارتباط می توان از عوامل سیاسی، نظامی، مذهبی و فرهنگی نیز نام برود. مهاجرت های روستایی به شهرها و آمد و گردید بین شهرها و روستاها، خصوصیات و ویژگی های قومی و  قبیله ای و آداب و رسوم و سنن محلی و ناحیه ای را جا به جا کرده و در محیطی دیگر اشاعه می دهد. همین مراودات اجتماعی که بین ساکنین شهرها و روستاها مستقر می باشد، نوعی روابط اجتماعی بین مراکز شهری و روستایی می باشد که در شهرهای متوسط و کوچک ایران و روستاهای پیرامون آنها بیشتر خود را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه