عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف و مفهوم شهر

کلمه شهر از شار و شارستان گرفته شده می باشد و شهرستان همان شارستان می باشد و بخش از محل تمرکز و سکونت و اجتماع شهرشهرنشینی قدیم بوده می باشد. د رآن زمان شهر یک هسته مرکزی داشته که شارستان می گفتند و دارای حصاری و دیواری و برج و بارویی و یا یک قلعه بوده می باشد. مثل اینکهً ابتدایی ترین شهرها به شکل دایره بوده می باشد. معادل این کلمه در عربی مدینه و در رومی اورب می باشد یا Village و مترادف آن کمپانی که از کمپ (Camp) گرفته شده و به معنی محل اتراق اردوگاه نظام می باشد. نظر به اینکه در روم قدیم وقتی که از نام شهر نام می بردند فقط شهر رم در خاطر مجسم می شده می باشد. قلمروهای یکجانشینی غیر از رم را کامپانی می گفتند که معمولاً نیروی شهر بود. این طرز تفکر در نقاط مختلف ایران نیز وجود داشته و دارد. روستاییان از شهر تجسم خاصی دارند، مثلاً وقتی یک روستایی نام شهر را می برد به یاد رفاه، خرید لباس و نظایر آن می افتد، اما وقتی یک شهری می خواهد شهر را ترک کند، هدف از مسافرت و ترک شهر برای او استراحت می باشد، کوچه های منظم خانه ها، آمد و رفت، هیاهو و ازدحام اینها معانی و تصورات ناشی از کلمه شهر می باشد که در ذهن ما جایگزین شده می باشد. با وجود این هر متخصصی از شهر تعریفی دارد و برحسب اینکه مورد بهره گیری از این تعریف چه باشد تعریف مخصوصی را ملاک قرار می دهند (رضوانی، 1381، ص 12)

 

2-2-1 مفهوم شهر از دیدگاه تاریخی

شهر در قدیم، وظایف و خدماتی را انجام می داده و عملکرد آن حقوق، مزایا و برتری هایی را برای آن ایجاد می نموده می باشد. و به خاطر چنین امکاناتی درست نقطه مقابل روستا قرار می گرفته می باشد. در قرون وسطی فقط شهرها حق افتتاج بازار داشته اند و شهر مجبور به اطاعت از مقتضیاتی نظامی مثلاً ساختن حصار و بارو و کندن خندق بوده می باشد. قلمرو شهرها به این ترتیب دقیقاً محدود و معین می شده می باشد و در هر تمدن شهری زندگی مدنی باشکوه هر چه بیشتر ادامه داشته می باشد. امروزه نیز در بسیاری از شهرهای کشورهای صنعتی مانند انگلستان، نروژ، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا مقررات شهری بسیار مشخص و معینی حاکم می باشد به طوری که پاره ای از شهرهای این کشورها دارای قدرت های مخصوص، برای دادن پیشنهاد به قدرت مرکزی هستند و از لحاظ قضایی نیز تفاوت های زیادی با روستاها دارند. اختلاف میان شهر و روستا در گذشته بسیار روشن و مشخص بود، در حالی که امروزه روز به روز ااین اختلاف کمتر شده و رفاه نسبتاً مشابهی برای روستاها ایجاد شده می باشد. همین تشابه نسبی روستا و شهر مشکلاتی را نیز برای تعریف آن پیش آورده می باشد(رضوانی، 1381، ص 13).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه