مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم شهر از دیدگاه اجتماعی

صفحه بندی در انتهای صفحه

از دیدگاه جامعه شناسی شهر را می توان سکونت گاه همیشگی، انبوه و نسبتاً بزرگی برای افرادی که از نظر اجتماعی ناهمگون هستند تعریف نمود( دیکنز، ترجمه بهروان، 1377، ص71). یعنی شهر تنها از تجمع افراد تشکیل نمی گردد بلکه مشتمل بر گروه های مختلفی مانند خانواده، طبقات اجتماعی،  گروه های نژادی و انجمن های مختلف می باشد. پیچیده بودن سازمان اجتماعی در شهرها موجب می گردد که روابط اجتماعی بسیار متنوع و متحرک تر از روستاها گردند. اگر مسئله تمرکز جمعیت زیاد و ناهمگنی را در فضای محدود شهر به آن اضافه کنیم کاملاً مفهوم می گردد که زندگی اجتماعی در شهرها به بارزترین وجه و پیچیده ترین و غنی ترین شکل خود ظاهر می گردد. سبک زندگی و شیوه فکر کردن و بروز احساسات و عواطف که برحسب جوامع و مناطق مختلفی که شهر جزیی از آن می باشد متفاوت و برحسب تاریخ و خصوصیات شهرها متغیر می باشد. استقلال افراد پیش روی سنن و آداب و در شهرها افزایش می یابد و پذیرش افکار جدید، مدپرستی، خلاقیت، نوآوری و تسامح فزونی می گیرد. پیش روی به علت سست شدن سنت ها و قواعد رفتار آبا و اجدادی و فردگرایی، زندگی در شهرها برخلاف زندگی روستایی بسیار مشکل می گردد (توسلی، 1374، ص4).

 

2-2-3 مفهوم شهر از دیدگاه اقتصادی

اگر شهر از نظر اقتصادی تعریف گردد، همانا زیستگاه ساکنانی می باشد که در درجه اول از راه بازرگانی و نه کشاورزی زندگی می کنند. اما با این همه بطور کلی درست نیست که تمام مکان هایی را که بازرگانی و تجارت بر آن غالب می باشد، شهر بنامیم، این امر متضمن آن خواهد بود که زیستگاه های جمعی را که از اعضای خانواده تشکیل می گردد و دارای یک بنیاد معاملات عملاً موروثی می باشد مانند نمونه روستاهای مبادله گر روسیه و آسیا نیز در مفهوم شهر گنجانده شوند در حالیکه لازم می باشد نوعی تنوع در انجام معاملات را به خصیصه شهر افزود، با این همه این خصیصه نیز خود به خود به عنوان یگانه خصیصه ممیزه شهر مناسب به نظر نمی آِد. تنوع اقتصادی شهر می تواند حداقل بر دو پایه استوار باشد، اول بر پایه وجود املاکی که به صورت سرمایه داری اداره می شوند و دوم بر پایه وجود بازار به مثابه مکان مبادله ثروت.

روش دیگر ایجاد تنوع اقتصادی، اهمیت جامع تری برای شهر دارد و آن حضور داشتن در مکان استقرار یک مرکز داد و ستد کالا، آنهم بطور منظم و نه اتفاقی می باشد. بازار یک جزء اصلی و حیاتی در زندگی ساکنان این زیستگاه می باشد. بطور دقیق تر می توان گفت هر بازاری هم، لزوماً مکان استقراری را که در آن بنیاد گرفته به شهر بدل نمی کند. به عنوان مثال بازار مکاره های فصلی و بازارهای سالانه داد و ستد خارجی که در آنجا بازرگانان مسافر در زمان معینی گرد هم می آمدند تا کالاهای خود را به صورت عمده و یا خرده بفروشند اغلب در مکان های روستایی برپا می گردید.

پس شهر را مکانی بایستی دانست که ساکنان محلی بخش مهمی از خواسته های اقتصادی روزانه خود را در بازار محلی و تا حد ضروری با محصولاتی برآورده می کنند که سکنه محلی و اهالی روستاهای همجوار شهر برای فروش در بازار تولید کرده اند و یا از راه های دیگر به دست آورده اند. شهر در معنایی که در اینجا به کار برده شده مکان بازار می باشد( وبر، ترجمه کاویانی، 1375، ص64).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه