مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم شهر از دیدگاه آماری

متخصصین آمار احتیاج دارند که شهر را تعریف کنند زیرا که بایستی بدانند که نسبت و رابطهبین جمعیت روستایی و روستانشین و شهری و شهرنشین در یک منطقه معین چیست. پس بایستی فرق عددی بین روستا و شهر را معین کنند، از این جهت می باشد که در فرانسه هر مرکز تجمعی که عدد آن از 2000 نفر بگذرد شهر نامیده می گردد و یا در آمریکا و بلژیک 2500 نفر، و در ایرلند 1500 نفر می باشد، «درایران از سال 1335 به این طرف سکونتگاه ها و مراکز تراکم انسانی بیش از 5000 نفر جمعیت شهر شناخته شده بود و در سرشماری سال 1365 به نقاطی که در زمان سرشماری دارای شهرداری بوده اند شهر گفته اند و اخیراً طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی تعداد جمعیت شهر به 000/10 نفر افزایش یافته می باشد (مومنی، 1366، ص35).

این اختلاف عددی جمعیت، نشان می دهد که مفهوم شهر بر حسب نوع کشور، وضع جغرافیایی منطقه و سطح معیشت و درجه اقتصاد فرق می کند به طوری که نمی توان عدد ثابتی را برای شهر شدن روستا معین نمود. از سوی دیگر اشکال در این می باشد که بسیاری از نقاط و مراکز تجمع انسانی هستند که از لحاظ عددی به حد نصاب آماری برای شهر شدن رسیده اند، اما وقتی آنها را می بینیم به هیچ وجه فرقی میان آنها و مراکز غیرشهری مجاور دیده نمی گردد، مثلاً در ایران، بلغارستان، سیسیل، هندوستان و یا ترکیه مراکز تجمع چندین هزار نفری وجود دارند که غیر از یک روستای بزرگ نیستند. از سوی دیگر نمی توان گفت که اجتماع چند روستا، حتماً یک شهر را تشکیل می دهد، گاهی مردم بر اثر ضرورتی خارجی مثلاً برای دفاع بهتر و مؤثرتر گرد هم جمع شده اند با آنکه تنها این نقطه در منطقه می توانسته می باشد مهیای استقرار بشر ها باشد (مناطق محصور بین باطلاق ها)، در این حالت روستاییان ابداً احساس شهرنشینی را ندارند، این وضعیت با تنوع زیاد در مناطق پرجمعیت خاور دور دیده می گردد.

پیرگورو در مطالعه بخش دلتای تونکن که در آنجا تراکم جمعیت از 10000 نفر در کیلومتر مربع بیشتر می باشد از روستاهایی نام می برد که بیش از 10000 نفر جمعیت دارند و هر یک نیز جزو یک مرکز تجمع هستند. در ژاپن 57 درصد جمعیت روستاها بین 2000 الی 10000 نفر می باشد که شهر زراعی نامیده می شوند و شکل جدید آنها در روسیه همان اگروگرادها هستند.

به هر حال یک روستا به گونه مقطعی به راحتی می تواند ظرف چند سال جمعیتش از عدد 2000 و یا هر حد نصاب دیگری بگذرد بدون آنکه خصایص شهری به خود بگیرد، عکس قضیه نیز امکان پذیر می باشد. در همان دلتای تونکن پیش روی روستای 10000 نفری، شهرهای 500 نفری هست زیرا سکنه ی آنها کارمند، پیشه ور و تاجرند یعنی نوع معیشت شهری دارند. با وجود این عدد خشک برای تنظیم تابلوهای آماری لازم می باشد اما تعریف شهر را نمی تواند متضمن باشد.

«در ایران به تبع ویژگی های جغرافیایی نواحی اتکای تولید بر اهرم کشاورزی می باشد و کم و بیش وابستگی تنگاتنگی بین شهر و روستا هست و حیات و دوام اقتصادی این دو به هم جوش خورده می باشد به گونه‎ای که اکثر شهرهای کوتاه اندام مناطق گوناگون کشور هنوز بر اقتصاد مبتنی بر کشاورزی وفادار مانده‎اند و در کالبد و رخساره آنها علائم و نظانه هایی از تولید زراعی به چشم می خورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه