عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم شهر از نظر نوع معیشت

شهر انواع معیشتی خاص خود را دارد. چنانکه در مورد روستا نیز چنین می باشد. وقتی می گوییم شهر یا روستا بلااراده به انواع معیشت آنها می اندیشیم. از این لحاظ می باشد که در بلژیک، دستگا های آماری ساختمانی شغلی و حرفه ای سکنه و جمعیت یک مرکز تجمع انسانی شهری را در تعریف شهر دخالت می‎دهند. روستا معمولاً جایی می باشد که اساس و مبنای معیشت آن بر کارکشت به ویژه در بهره برداری از زمین استوار می باشد، حتی مساکن روستایی نیز وابسته به نوع معیشت اند. شاید بتوان گفت شهر جایی می باشد که مبانی شغلی و و معیشتی و بافت مسکن آن با بهره برداری از زمین ارتباط ای مستقیم و چندانی ندارد و یا آنکه کارکشت مشغله اصلی آن را تشکیل نمی دهد.

به هر حال تعریف جامع شهر می تواند براساس نوع معیشت باشد. در بعضی کشورها شهرهای زراعی داشته و داریم که در آنها نوع معیشت از کشت زمین تبعیت می کنند که این موضوع با درجه تمدن در ارتباط می باشد. بایستی دانست یک کارخانه دور افتاده، یک روستا نیست، همچنین هر مرکز تجمع غیرزراعی شهر نیست، چنانچه خانه های کارگری در روستاها هم مساکن روستایی نیستند. پس تعریف شهر بایستی اظهار کننده‎ی معیشت غیرروستایی و نشان دهنده درجه اهمیت مراکز تجمع همیشگی باشد.

پیش از آنکه به تعاریف دیگری درمورد ی شهر بپردازیم، نکته ای در خور ذکر می باشد، اینکه شهر به هر شکلی که باشد دارای خصیصه ای ارتباطی می باشد و مظهر این ارتباط همانا داد و ستد و پیوستگاه انواع فعالیت های سرزمین های اطراف می باشد و مظهر این ارتباط همانان مراودات و ارتباطات تجاری و غیرتجاری اند. به بیانی دیگر خمیر مایه نخستین شهرها ارتباط به مقصود داد و ستد بوده و خصایص دیگر شهری بعدها به آن اضافه شده می باشد (رضوانی، 1381، ص16).

 

2-2-6 مفهوم شهر از دیدگاه منظر خارجی و سیمای آن

دست یافتن به چهره خارجی یک مرکز تجمع شهری برای جغرافیایی انسانی پرمعنی و بااهمیت می باشد. یک شهر قبل از هر چیز سیما و منظره ای دارد و چهره خارجی مناظر نیز عامل طبقه بندی آنهاست. پس می‎توان مناظر را طبقه بندی نمود و برای شهرها هم طبقه ای شناخت، به علاوه در چهره خارجی یک شهر عواملی زیرا عدد جمعیت، جنبه تاریخی، منشأ زراعی، صنعتی و غیره منعکس می باشد. بدیهی می باشد شناخت سیما و مناظر شهر نیازمند به مهارت های لازم می باشد، با این تفاصیل، این چهره خارجی عمق قضایا را به ما می‎نمایاند.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد