عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

وحدت روستا

روستا یک واحد طبیعی می باشد و وحدت آن را آب و خاک و قلمرو آن تعیین می کند. این قلمرو، گاه ممکن می باشد بخشی از یک واحد طبیعی باشد که در آن صورت بایستی دخالت های اداری یا سیاسی و یا عوامل اقتصادی جامعه را درنظر داشت. روستا یک واحد انسانی نیز هست و وحدت انسانی آن را جمعیت روستا با فرهنگ ویژه آن تشکیل می دهد و در عین حال یک واحد سیاسی و اداری نیز هست، زیرا واحد تقسیمات کشوری می باشد، چنانکه در سایر کشورهای جهان نیز این واحد مبنای سنجش تقسیمات سیاسی می باشد. روستا از نظر اقتصادی نیز دارای وحدت می باشد، زیرا یک واحد تولیدی می باشد و حد و مرز آن را مالکیت ارضی هر روستا تعیین می نماید، این واحد تولیدی عرفاً ممکن می باشد کشاورزی، صنعتی و یا خدماتی باشد (بخشنده نصرت، 1366، ص41).

.

2-3-2 خصیصه های روستا

از حدود نیم قرن پیش، عده ای از محققین در شناخت مکان های روستایی رو شاخص های زیر تأکید داشته و آنها را ویژگی های مکان های روستایی به شمار می آورند.

در روستاها مناظر و چشم اندازهای طبیعی در مقایسه با مناظر و چشم اندازها انسانی بیشتر دیده می شوند و محیط های روستایی ویژگی های طبیعی خود را تا حدودی حفظ کرده اند.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه سکونتگاه های روستایی به گونه طبیعی کوچکتر از سکونتگاه های شهری می باشد و در روستاها سکونتگاه ها معمولاً چندین تأثیر را به عهده دارند.

تراکم جمعیت در حوزه های روستایی به مراتب کمتر از مراکز شهری می باشد و نسبت زیادی از جمعیت نیز مستقیماً روز زمین کار می کنند.

جمعیت جوامع روستایی، در توجه ها و رفتارهای اجتماعی، بیشتر یکدست و متجانس می نماید و تفاوت‎های کمتری میان آنها در اعتقادات و رفتارها دیده می گردد.

اختلاف طبقاتی میان جوامع روستایی بسیار کم می باشد و ساختار اجتماعی روستاییان به گونه ای یکسان و با اختلافی جزئی و ناچیز شکل گرفته می باشد.

در حوزه های روستایی، تحرک فضایی و تحرک اجتماعی کمتر به چشم می خورد.

تعاون و همیاری متقابل در جوامع روستایی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در روستاها کارگرانی بیشتر سکونت دارند که در مشاغل کشاورزی مهارت داشته و یا در امور مربوط به خدمات جنبی تکنولوژی زراعی فعالیت دارند.

سهم نیروی کار در بخش خدمات در روستاها کمتر می باشد.

در جوامع روستایی، اندازه بی سوادی به ویژه در میان زنان بسیار زیاد می باشد و گاهی تا 98 درصد زنان روستایی از نعمت خواندن و نوشتن محروم اند (شکویی، 1372، ص112).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد