عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی

گرچه در تعریف روستا به لحاظ جغرافیایی نظرات گوناگونی مطرح می باشد اما آن چیز که که در خور اهمیت می باشد تأکیدی می باشد که دانش جغرافیا روی مکان دارد. از این دیدگاه اگر بخواهیم تعریفی از روستا داشته باشیم، می توان تأثیر عوامل طبیعی را در استقرار و شکل گیری روستاها توجه کرد. این عوامل عبارت اند از: توپوگرافی و شیب زمین، آب و هوا و ارتفاع از سطح دریا، منابع آب و خاک که در مجموع شکل زمین را می سازند. براساس این عوامل می باشد که روستاها شکل خاص خود را گرفته و می توان آنها را طبقه بندی نمود و از آنها به عنوان روستاهای کوهستانی، میان کوهی، پایکوهی و جلگه ای نام برد.

در این طبقه بندی نوع غالب روستاها، جلکه ای و یا روستاهایی هستند که در دشت ها استقرار یافته اند. وسعت اراضی و جمعیت پذیری این روستاها بیشتر از تیپ های دیگر می باشد، بعد از روستاهای جلگه‎ای، روستاهای پایکوهی هستند. پایکوه ها به علت داشتن شیب ملایم، وجود آب و بافت خاک نسبتاً خوب، مکان های مناسبی برای استقرار روستاها می باشند، در یک مطالعه و نظاره کلی ملاحظه می گردد که تعداد زیادی از روستاهای کشور در پایکوه ها مستقر شده اند. روستاهای میانکوهی نیز روستاهایی هستند که در داخل مناطق کوهستانی و در میان دره ها شکل گرفته اند. در میان دره ها و جایی که دامنه های دره از هم فاصله گرفته و پادگانه های آبرفتی تشکیل شده، مکان مناسبی برای به وجود آمدن روستا و یا مزرعه بوده، به همین دلیل می باشد که در ایران در امتداد دره ها به خصوص رودخانه ها، وجود راه های ارتباطی که در میان دره ها معمولاٍ رودخانه ها را تعقیب می کنند و همچنین شرایط میکروکلیمای مناسبی که به وجود می آید در شکل گیری و بقای روستاها به مقدار زیادی می تواند مؤثر باشند. در این تیپ از روستاها به علت کم بودن وسعت اراضی کشت و زرع دامنه وسیعی ندارد و اصولاً معیشت روستاهای میانکوهی به باغداری دامداری، صنایع دستی و پاره ای از امور خدماتی متکی می باشد، در ایران این قبیل روستاها را معمولاً در امتداد دره های کوه های البرز، زاگرس و رشته کوه های مرکزی می توان ملاحظه نمود. روستاهای کوهستانی نیز، مانند نوع محدودی از روستاهای کشور هستند  که در ارتفاعات شکل گرفته و مستقر شده اند. این قبیل روستاها به علت داشتن شیب تند – سختی معیشت و آمد و گردید کم جمعیت اند و نوع معیشت ساکنان اینگونه روستاها اکثراً دامداری، باغداری و احتمالاً بعضی خدمات تفریحی، ورزشی و زیارتی می باشد (مهدوی، 1373، ص30).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه