عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

1-1-1: شانگهای چین

در چین قبل از دهه 1980 در نظر داشتن شهرهای جدید و توسعه شهری در مناطق پیرامون معطوف بود و مناطق قدیمی به دلیل  فرسوده شدن و عدم رسیدگی دچار ناهنجاریهایی زیرا کمبود مسکن، ترافیک سنگین، تخریب محیط زیست وغیره شدند. از این رو از دهه 1980 به بعد توجه دولت چین به بازسازی بافتهای فرسوده بیشتر گردید.چین برای رسیدن به این هدف به سه روش اقدام نمود که این سه عبارت بودند از:

1- تخریب خانههای قدیمی بطور کلی و احداث خانه های جدید در مناطق مسکونی با بهره گیری از کمک های دولتی ویارانه 2- بازسازی منازل و بهسازی آن ها به جای تخریب آن ها

3- تخریب ساختمان مسکونی و تبدیل آن به کاربری تجاری و اداری. شانگ های نیز یکی از شهرهای بزرگ چینی بودکه دولت تصمیم گرفت از طریق بکارگیری روش اول نسبت به حل مشکل بافت فرسوده اقدام کند.

شانگ های همانند بسیاری از شهرهای بزرگ جهان دارای رشد و توسعه سریع در طول دهههای اخیر بوده می باشد. این رشد سریع به همراه وجود بافتهای فرسوده فراوان که به گونه عمده در طول دهههای 1890 تا 1920 بنا شده اند، مانند معضلات این شهر میباشد. به دلیل فرسودگی بافت ها و خطرات ناشی از این فرسودگی و معضلات دیگری که این بافتها با آن درگیر بودند، مسئولین به فکر بازسازی و بهسازی این بافت ها افتادند لیکن قبل از هرگونه اقدام برای پاکسازی بایستی برای مسئله اسکان دوباره ساکنین بومی این محلات چاره اندیشی میشد. به بیانی دیگر قبل از معماری بومی این بافت ها بایستی به فکر حفظ و حراست از بافت ها و تعاملات اجتماعی موجود در آن بود. به این مقصود کوشش گردید تا از فرآیندهای مبتنی بر تخریب کاسته گردید. و در عینی رعایت حقوق و در نظر داشتن نیازهای ساکنین برای بازسازی مناطق اقداماتی صورت پذیرد. در جریان کار نیز کوشش بر آن گردید تا جای امکان تعاملات اجتماعی و اقتصادی موجود در بافت مورد توجه ویژه قرار گیرد. در حال حاضر شاید بتوان گفت شانگهای مثال برجسته ای از سیر پیمودن مسیر رشد اقتصادی در کنا ر حفظ و احیاء میراث تاریخی و فرهنگی جامعه می باشد . این شهر در حال تجربه رویکرد سیاسی و اجتماعی مبتنی بر حفظ بناها و فضاهای تاریخی عمده بجای حفظ و حراست از بافت های تاریخی می باشد. اگرچه این شهر در حال تجربه جهش سیاسی بزرگی می باشد، اما هنوز این مفهوم که بایستی به حفظ بناهای تاریخی مهم بجای حفظ بافتهای بخش تاریخی پرداخت، کاملاً قابل درک نیست. از سوی دیگر در جریان فرایند های برنامه ریزی مبتنی بر سیاست حفظ میراث تاریخی، امکان ایجاد ارتباط کاری میان بخشهای مختلف درگیر در جریان برنامهریزی ضعیف به نظر می رسد. پس به نظر میرسد. پس به نظر می رسد، ارزیابیهای دقیق تری به مقصود حفظ ساختمانهای جدید و قدیمی به دو سبک چینی و اروپایی مورد نیاز می باشد. به نظر می رسد درحال حاضر دیدگاه ترکیبی(تخریب،گزینش و بازسازی و ارتقای سیستیماتیک) جایگزینی ایده تخریب کامل شده می باشد. (منبع قبلی،ص53)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه