مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: سابقه ساماندهی بافت شهری در ایران

1-1-1: تجربه مجد مشهد

طرح مجد مشهد در محدودهای به مساحت 8/6 هکتار با زیربنای 400 هزار متر مربع در فاصله 3 کیلومتری حرم امام رضا توسط شرکت مادر تخصص عمران و بهسازی شهری به مشاور سپرده گردید. در این پروژه 36 برج 7 تا 27 طبقه طرحی شده می باشد.

از اهداف طرح می توان به نوسازی بافت فرسوده، ایجاد یا با گرداندن رونق در بافت شهری و ایجاد کانون شهری فعال و پویا با تکریم به ارزش های کالبدی، عملکردی و کارکردی بافت نام برد.پیش بینی گردید که جلب مشارکت ساکنین و ارتباط با آنها از طریق دو گزینه پیشنهادی زیر تامین گردد:

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مشارکت مالکینی به عنوان سهامداران پروژه مجد

2- تملک به نرخ روز و قیمت کارشناسی ملک

چنانچه  مالکینی حاضر به مشارکت و یا فروشی نباشد، در راستای اجرای طرح از قانون نحوه تملک با هماهنگی مقامات قضایی بهره گیری میشود. البته آزادسازی زمین تاکنون به روش تملک صورت گرفته می باشد.

سهامداران پروژه فراتر از کارکرد تأمین منابع مالی پروژههای بازسازی و نوسازی بافت فرسوده، دارای کارکردهای عیان اجتماعی می باشد (حسینی، 1387) مانند:

– توسعه اجتماعی،

– سرمایه اجتماعی،

– تقویت تعلق خاطر به محیط شهری،

– تسریع در اجرای بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده،

– کاهش روحیه مصرف گرایی و تقویت روحیه سرمایهگذاری،

– مشروعیت بخشی به طرحها و کاهش مقاومت در برابر اجرای طرحها،

– تقویت نهادهای اجتماعی.

با این تفاصیل، طرح مجد مشهد را نمیتوان یک پروژه نوسازی بافت فرسوده نامید، بلکه کل طرح یک پروژه عمرانی می باشد که با هویت مکانی و بستر طرح انطباق ندارد. در واقع در این طرح به عوض مشارکت اکثریت ساکنان در طرح ، شراکت اقتصادی با مردم شهر اتفاق افتاده می باشد(عندلیب،1389،ص166)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد