مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: برنامه و سیاستهای بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی، کشور به خاطر شرایط انقلاب تحولات سیاسی و تداوم جنگ، در بیشتر بخشها مانند ساماندهی شهری دچار بینظمی گردید (حبیبی و دیگران، 1386، ص 190).

در نتیجه با توسعه بیرویه شهری و آشفتگیهای اجتماعی و اقتصادی در شهرها، برنامه های مدونی برای مهار کنترل توسعه فیزیکی شهر وجود نداشت. از مهمترین برنامههایی که در این مقطع زمانی میتوان به آن تصریح نمود، این می باشد که در سال 1361 وزارت کشور شاخه ای به نام لزوم حفظ و نگهداری و باز زنده سازی بافت های قدیمی به بهسازی و نوسازی وضع آنها بپردازد، بویژه در شهرهای قدیمی که در این ارتباط اعتبارات به بصورت بخشنامهها به شهرداریها ابلاغ گردید تا اینکه برنامه اول توسعه به اجرا گذاشته گردید (شماعی، 1380، ص 138).

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قانون برنامه اول توسعه (1362-1366) به گونه صریح و مشخص در خصوص بهسازی و نوسازی محلات قدیمی شهری اشارهای نشده می باشد. اما در طول برنامه بیست طرح بهسازی و نوسازی، پنج طرح تجمیع در دوازده شهر کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفت. (حبیبی و دیگران، 1386، ص200). تنها هدف عمرانی این برنامه در ارتباط با عمران شهری و پیامدهای مداخلات در بافتهای قدیمی عبارت بود از نوسازی و بهسازی شهرها و تجدید بنای ساختمانهای قدیمی و ایجاد پارک، فضای سبز، تقویت و بهبود مدیریت شهرداریها و سازمانهای محلی (وزارت کشور، 1366، ص21). در سال 1369، طی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماران ایران پنج شهر اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان و همدان به عنوان شهرهای فرهنگی، تاریخی معرفی شدند و طرحهایی با عنوان محورهای تاریخی-فرهنگی تهیه کردند (حبیبی، 1386، ص203). در سال 1370 دفتر بهسازی بافت شهری در وزارت مسکن و شهرسازی به وجودآمد که هدف آن اکثراً گسترش اقدامات ساخت و ساز مسکن در محلات درون شهر و سیاست توسعه از درون بود (ایزدی، 1377، ص 16). برنامه دوم (1373-1377). نقطه عطفی در توجه مستقیم، منسجم و برنامه ای به ساماندهی بافتهای شهری و کوشش برای حل مسائل مختلف بافتهای فرسوده و قدیمی به حساب میآید. زیرا که در این برنامه موضوع ساماندهی بافتهای کهن به گونه مشخص در قالب برنامهها و پروژههای ذیربط مطرح گردید که هدف آن بهره گیری از زمین از طریق اصلاح بافتهای فرسوده و مسئلهدار، مرمت و بهسازی ساختمانها و نوسازی و اصلاح محلات قدیمی بود (حبیبی و دیگران، 1386، ص204). مهمترین هدف این برنامه در این زمینه عبارت بود از بهسازی ونوسازی و بازسازی بافتهای مسئله دار با حفظ هویت نواحی با ارزش، مهمترین مسئلهای که در این برنامه در بخش مسکن و عمران شهری در بافتها فرسوده مطرح گردید، تجمیع قطعات در مناطق شهری بود. عمده ترین و موثرترین در بافتهای قدیمی تشکیل شرکت عمران و بهسازی شهری بود که در اواخر سال 1375 و راستای اجرای ضوابط تشکیلاتی موضوع تبصره 33 قانون برنامه دوم تعریف گردید.

در این شرکت دفتر بهسازی و نوسازی به عنوان متولی اصلی رسیدگی به بافتهای کهن شهری تعیین شده می باشد (ایزدی، 1377،ص23). در فاصله زمانی 1373 تا 1376 بالغ بر 60 طرح بهسازی بافت قدیم، محور تاریخی، مجموعه فرهنگی مرکز شهری مطالعه و اجرا گردید (حبیبی و دیگران، 1386،ص207). سیاستگذاری برنامه سوم (1379-1383) بیشتر از طریق آگاهی دادن به مردم به مقصود حفظ حراست از میراث فرهنگی و ترغیب و تشویق مردم در حفظ و نگهداری آنها ایجاد شرکتهای مشاورهای مانند شرکت مسکنسازان، ایجاد قطبهای علمی- پژوهشی برای دستیابی به راهکارهای حفاظت و بهسازی شهری، توسعه تسهیلات مادی و معنوی برای بهسازی و نوسازی شهری، توسعه شهرسازی ایرانی- اسلامی و بهسازی بوم گرایانه بود. در قانون برنامه چهارم توسعه تکالیفی جهت بافتهای فرسوده بر عهده دولت گذاشته که عبارت می باشد از احیای بافت های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محور شهرها بر اساس طرح جامع شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان این بافتها، ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها، مجوز خرید بافتهای فرسوده و نامناسب شهری قیمت کارشناسی روز، تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر در دوره مشارکت مدنی با اولویت در بافتهای فرسوده تعیین محدوده بافتهای فرسوده، انتشار اوراق مشارکت، نوسازی 4500 هکتار از بافتهای فرسوده، تخریب عوارض شهرداری، تراکم تشویقی تا پنج طبقه، خرید زمینهای زیر 5 متر پرداخت وام برای هر واحد مسکونی، عدم دریافت حق امتیاز جدید برای خدمات زیربنایی، ارائه وام مسکن دو برابر وامهای مسکن عادی و اخذ نصف بهره وام دریافتی. ایجاد و تجهیز پایگاههای علمی- تحقیقاتی و آثار تاریخی مهم کشور؛ تجدید نظر در تشکیلات شهرداریهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده 3 قانون اساسنامه سازمانی میراث فرهنگی در سال 1376 اعلام شده به مقصود ایجاد سازو کار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور به مقصود حفاظت از بافت تاریخی اینگونه شهرها (علیخواه و دیگران، 1384، ص117).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه