مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: اقلیم

محیط طبیعی و اقلیم تأثیر بسیار تعیین کننده ای در شکل گیری مناطق گوناگون دارند تأثیر اقلیم بر معماری، پوشش، نوع فعالیت، آداب و رسوم، اعتقادات و حتی شکل گیری بعضی مذاهب نظاره می گردد، در ماسوله نیز با در نظر داشتن اقلیم و جایگاه جغرافیایی خاص آن، نوع معماری، پوشش، مشاغل و صنایع دستی، ادیان و باورهای خاصی شکل گرفته می باشد که در واقع مشخصه های فرهنگی و هویتی مردم این شهر می باشد. (صفا، 1389، ص 63)

عناصر اقلیمی شامل پارامترهایی مانند، دما، باران، رطوبت، باد، برف، یخبندان می باشد که با مطالعه آن ها می توان به ویژگی های آب و هوایی ماسوله پی برد آمارهای ارائه شده در این قسمت مربوط به ایستگاه اقلیمی قلعه رودخان مابین سال های 1360 – 1385 می باشد که به مقصود انجام بهینه فعالیت های طبیعت گردی با در نظر داشتن عناصر اقلیمی نظیر درجه حرارت، رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعات آفتابی و با بهره گیری از روش هایی مانند گیونی، اولگی، بیکر و بهره گیری از روش مخدوم برای تعیین محدودهای زمانی و مکانی آسایش زیست اقلیمی به صورت غیرمتمرکز و کوهستانی و از داده های دما، رطوبت، شیب زمین، مقدار آب، جنس زمین و ساعت آفتابی بمنظور شناخت محدوده های زمانی و مکانی مناسب بهره گیری و از شرایط کوهستانی شهر ماسوله در چهارچوب آسایش زیست اقلیمی نتایجی به دست آمده که بهترین زمان برای ورود و اقامت توریستها به منطقه مورد مطالعه را ماههای (اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و تا حدودی مهر اظهار نموده می باشد که در این مواقع از سال شرایط آسایش در ناحیه مهیا می باشد.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-2: بارش

توده های هوا و سیستم های باران زا که منشأ غربی دارند، بارندگی های زیادی در
منطقه ی مورد مطالعه به وجود می آورند. اما بیشترین و مهم ترین منبعی که بارش باران را در منطقه موجب می گردد، به سیستم جغرافیایی – اقلیمی «دریا، کوهستان و جریان هوا» مرتبط می باشد. (قزل حسینی، 1389، 98)

براساس اطلاعات موجود از اندازه بارندگی سالیانه در ایستگاه قلعه رودخان، بارندگی سالیانه این ایستگاه برابر 1605 میلیمتر بوده و به ترتیب ماههای مهر و شهریور با بارندگی 261 و 246 میلیمتر بیشترین اندازه بارندگی ماهانه را دارا می باشند. و ماههای خرداد و تیر با اندازه بارش 1/79 و 111 کمترین بارندگی را دارا می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه