عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: توجه احیای تک بناها یا تجزیه گرایی

مکتب اتمیسم یا تجزیه گرایی از قدیمیترین شیوههای جهان بینی  می باشد. اصل  مسلم رویکرد تجزیه گرایان به جهان این بوده می باشد که یک موجودیت را هر قدر که پیچیده باشد، میتوان به اجزایی تقسیم که او  از راه تجزیه دقیق در وجود و رفتار آن اجزا به شناخت موجودیت اصلی آن نایل آمد .به کارگیری این دیدگاه در بهسازی و نوسازی شهری با هدف توامندسازی شهری با روش احیای تک بناها دارای مشخصه های زیر می باشد:

 • نگهداشت نسبی پیکره کالبدی شهر
 • تقویت مواضع و بناهای خاصی در بافت شهر
 • بهسازی و نوسازی بناها به اقتضای بخشهای مجاور
 • جدایی اقدامات بهسازی و نوسازی شهر از ساختار جامعه شناختی و محیطی
 • محدودیتهای معرفتی از بافت شهری و ساختار منسجم آن

برخوردهای سلولی با بافت تاریخی به دلیل ماهیت مرضعی که دارند ممکن می باشد در اثر سهل انگاریهای مطالعاتی و در نظر داشتن وجه اقتصادی پروژه ، سازمان فضایی شهر و نظم کارکردی شهری را بر هم زند و آشفتگی و از هم گسستگی کالبدی و اجتماعی را در سازمان فضایی شهر تشدید کند.(شماعی و پوراحمد،1390،ص231)

1-1-2: الگوی اصالت بخشی بافتهای فرسوده و ناکارآمد

این الگو بر مبنای نظریه اصالت بخشی شکل گرفته می باشد. براساس این الگو مجموعه فعالیتهایی که به مقصود اصلاح و بهبود مسکن و محیط مسکونی به همراه تغییر در ترکیب واحدهای همسایگی از طریق اسکان گروهای دارای درآمد متوسط و زیاد در بخش مرکزی شهرها،به ویژه در محله های مسکونی انجام می گیرد، مبتنی بر مراحل زیر می باشد:

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) کنترل حومه نشینی

ب) سرمایه گذاری در زمینههای اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد

ج) جلوگیری از ترک مردم از بخش مرکزی

د) کنترل و نظارت بر ارزش زمینی م مسکنی در بافت های قدیمی

هـ) سرمایه گذاری همه جانبه در بخش مرکزی

و) کمکهای مالی و نهادی به ساکنان بافت های قدیمی

ز) ایجاد چشم انداز متناسب و متوازن شهری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
 2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
 3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
 4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
 5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
 6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه