مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: ساماندهی بافت شهری در دنیا

1-1-1: بریتانیا

از سال 1949 در بریتانیا بخشودگی مالیاتی و وام هایی که برای ارتقاء وضعیت شهری موجود اعطا گردید. نوسازی تا حدی به خاطر هزینه، ناآرامی اجتماعی و شکست برنامه های باز توسعه، به تدریج جای تذکید بر انتقال و این قبیل برنامه ها را گرفت، این تغییر جهت به واسطه قانون کران خانه سازی 1969 و 1974 که به ترتیب نواحی گسترش عمومی و نواحی اقدام خانه سازی را که براساس آن ها شهروندان می توانستند از وام های توسعه ای و برنامه های همزمان برای ارتقاء محیط طبیعی توسط مسئولان محلی بهره مند کردند، ترغیب گردید. مشارکت عمومی در این گونه برنامه های محلی با استقبال همراه گردید.(سعیدی،1386، ص 815)

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-2:  بارسلون اسپانیا

بخشی تاریخی سیوتات یکی از مناطق فرسوده و مسئله دار به لحاظ فرهنگی با شرایط نامطلوب  اجتماعی- اقتصادی در درون شهر بارسلونا محسوب میشد. این منطقه دارای نرخ بالای مرگ و میر ونیز شرایط فرهنگی نظیر رواج خشونت ، اعتیاد، ایدز و وجود سکونتگاه های غیر بهداشتی بود.

فرسایش و کهنگی فیزیکی که ناشی از وجود برنامهریزی های ناقص، ضعف قوانینی و دستور العمل های اجرایی وفقدان راهبردهای مالی همگی مانند معضلات کالبدی اجتماعی اقتصادی این منطقه بود. طرح پروسیوسا طرحی بود که در این ناحیه به اجرا درآمد. اجرای این طرح که با بکارگیری راهبرد احیاء باهم متحد شده و برای بازسازی و احیاء این بخش خصوصی سرمایه گذاری گردید. دستاورد این طرح عبارت بودن از : ارتقاء و بهبود کلی سکونتگاهها ، گشوده شدن میارین وفضاهای سبز بر روی مردم، ایجاد امکانات تفریحی و فرهنگی در محله، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ناحیه مورد نظر با گذشت بیش از یک دهه، آثار و نتایج اجرای برنامه ها به شکل توسعه اجتماعی- اقتصادی به ظهور رسیده می باشد و ساکنان از جایگاه اقتصادی و اجتماعی مطلوبی بهرهمند گشته اند. (فصلنامه مدیریت شهری، 1387،ص52)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه