شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل اول کلیات پژوهش/ فصل دوم (مرور منابع/ادبیات پژوهش / پیشینه پژوهش) – فصل سوم (روش اجرای پژوهش/ مواد و روشها)- فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها ویافته ها)  و همچنین فهرست منابع به دو زبان فارسی و انگلیسی و چکیده به زبان انگلیسی و در پایان صفحه عنوان انگلیسیارائه شده می باشد.

2-7-1- (طراحی بنا و پایداری آن)

برای رسدن به پاسخ مناسب برای بخش اول از ابزار پایداری استفده شده می باشد .

و قبل از هر چیز بایستی تصریح ای به توسعه پایدار داشته باشم(اظهار شده در فصل سوم) تا راه چگونگی رسیدن به هدف نهایی را ایجاد نمایم.

  2-7-2- پایداری(sustain):

فعل sustain  به معنای نگهداشتن یا نگهداری کردن می باشد.در فارسی به “پایا”،”دایم”،”با ثبات”،”باقی”،”استوار”،”جاویدان”،با دوام”و… ترجمه شده می باشد.اما در این چند دهه اخیر این واژه با معنای  “آن چیز که که می تواند در آینده تداوم یابد”،یا”پایداری” کاربرد پیدا کرده می باشد.

2-7-3- توسعه پایدار:

از دیدگاه روبرت آگن در کتاب((چگونه جهان را حفظ کنیم)):

توسعه پایدارتوسعه ای می باشد که احتمالا به مقصود دستیابی به هدف برطرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود شرایط کیفی زندگی و به صورت همیشگی انجام می شود.

یکی از متداولترین و گویاترین تعاریفی که از توسعه پایدار پذیرفته شده تعریف ((کمیسیونبرتلند)) می باشد: توسعه ای که نیازهای امروز را برآورده کند،بدون آنکه قابلیت نسل های بعد برای برآوردن نیاز هایشان را به مخاطره افکند.

به عبارت روشن تر مفهوم توسعه پایدار شامل عناصر زیر می گردد:

1-امداد رسانی به فقرای واقعی  2-دیدگاه توسعه خوداتکایی یا خود کفایی  3-دیدگاه توسعه هزینه موثر با بهره گیری از معیار های اقتصادی

4-موضوعات مهم و مرتبط با حفظ سلامتی و تندرستی آحاد جامعه،برخورداری از صنعت و فن آوری مناسب،خوداتکایی در مواد غذایی،برخورداری از آب آشامیدنی سالم وتمیز ومحل سکونت برای همه

5-این نحوه تفکر و توجه که ابتکارات بشر برای وصول به توسعه مورد نیاز می باشد.

2-7-4-  تعریف معماری پایدار- معماری سبز و اصول آن:

«معماری پایدار » را می توان این چنین تعریف نمود :

معماری پایدار ، یافتن راه حلهای معمارانه ای می باشد که بتواند زندگی همراه با آسایش بشر را در کنار همزیستی مسالمت آمیز با اجزای دیگر محیط زیست  برای همیشه تضمین کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

صفحه بندی در انتهای صفحه