مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

 خارج از کشور:

Man chliment and architecture _

از ب- گیونی در سال 1969 که نامبرده با تحقیقت خود خصوصا در نیو یورک که نمودار زیست اقلیمی ساختمان (مایکرو متریک) را ارائه نمود. معیار ها و جداول ماهانی در 1971 که برای ارزیابی وضعیت گر مایی یک کنطقه و تشخص مسائل معماری ساختمان های آن بهره گیری می گردد.

–                         desing whit climent _

کتابی از اولگی در سال 1973 و تحقیقات وی در استرالیا که منجر به ارائه نمودار زیست محیطی اقلیمی(بیو کلماتیک) گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

_ کتاب خانه سازی ،اقلیم و آسلیش اوتر در سال 1980 . تحقیقات نامبرده که منی به ارائه روشی برای تعیین منطقه آسایش گشت.

 

2-8-2 داخل کشور:

_ اقلیم و معماری ازز مرتضی کسمایی در سال 1382 برسی اقلیم حیاتی ایران را تهیه و تالیف نمود.

_ کتاب آسایش بوسیله مماری همساز با از دکتر راز جویان که در سال 1368 به چاپ رده می باشد

و کتاب همراهی اقلیمی تر جمه وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی در سال 1368 به چاپ رسده می باشد.

_ کاب معیار های اقلیمی در ساختمان (انرژی تابش – خورشید) که توسط دکتر علی خلیلی در سازمان مدیریت و بر نامه ریزی در سال 1376 انجام شده می باشد.

_ سلسله مقالاتی تحت عنوان معماری خانه های گیلان و انطباق با طبیعت ه در سال 1386 در نشریه نشر فرهنگ تحت طرفداری حوزه هنری گیلان به چاپ رسده نمونه بارزیاز مطالعه معماری بومی همگان با طبیعت را اظهار داشته می باشد.

_ کتاب سیری در مبانی نظری معماری بخش تحت عنوان اقلیم یک از مبانی نظری که توسط غلامحسین معماریان در سال 1384 تالیف و چاپ شده می باشد.

را میتوان به عنوان پیشینه عنوان این رساله نام برد.

همچنین آقای دکتر  داراب دیبا و شهریار یقینی نیز  در این زمینه کار هایی داشته اند :

ایشان در مطالعات خود به مطالعه معماری بومی گیلان در چارچوب مطالعه ی معماری سنتی ایران بر اساس شرایط محیطی پرداخته و در آغاز به مطالعه طراحی مسکن در خطه گیلان تصریح نمود و با در نظر داشتن جایگاه محیط پیرامون بناهای مسکونی چند تیپ از الگوهای مسکن را مورد ارزیابی قرار داده اند . سپس با مطالعه فضاهای داخلی خانه های سنتی گیلان فضاهای معماری را به سه دسته تقسیم نموده اند :

الف) فضاهای بسته شامل اتاق ها   ب)فضاهای نیمه باز شامل ایوان ها   ج)فضاهای باز که شامل محدوده ی حیاط پیرامون خانه می باشند (که اهمیتی به اندازه ی همه خانه دارد)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه