مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه عنصر رطوبت دراستان گیلان

صفحه بندی در انتهای صفحه

 رطوبت نسبی

 

زاویه تابش عامل گرمایی  و نمودار ها

جایگاه ظاهری و لحظه ای خورشید در هر نقطه از سطح زمین ، تابع زمان و عرض جغرافیایی آن نقطه می باشد.هرچه عرض جغرافیایی یک محل کمتر باشد، خورشید در ارتفاع بالاتری قرار می گیرد و اشعه بیشتری بر آن محل می تاباند.

6  زاویه تابش در عر ضهای جغرافیایی ایران./ اول دی ما  (کتاب مطالعه جغرافیایی خوزستان)

جایگاه خورشید و مقدار نظری انرژی حاصل از تابش آفتاب در هر محل را می توان با بهره گیری از روشهای پیشنهاد شده به دست آورد.بدیهی می باشد این موضوع در این مبحث به دلیل قرار گیری دو منطقه پژوهش در یک مدار تفاوت فاحشی ایجاد نمیکند و صرفاً مبحث سایه افکنی منطقه کوهستانی می تواند تأثیر گذار باشد.ما در مناطق کوهستانی در طول روز به دلیل حرکت انتقالی زمین سایه بیشتری را خواهیم داشت، و آن چیز که مسلم می باشد این سایه افکنی با در نظر داشتن زاویه تابش در چهار فصل سال متفاوت می باشد و این امر باعث ایجاد گرما و یا سرما در مناطق کوهستانی میشود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه