مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

13نحوه استقرار و تنظیم شرایط محیطی(تهویه طبیعی)

ویژگی های اقلیمی خاص منطقه که از مهمترین آنها می توان بارندگی همیشگی و رطوبت نسبی بالا را ذکر نمود،عامل اصلی شکل گیری  معماری منطقه می باشد. به این منظورساختمان ها در این منطقه در جهت حفاظت در برابر عوامل اقلیمی نامطلوب و کنترل شرایط محیطی و افزایش آسودگی ساکنین جهت ایجاد فضایی مطلوب زندگی طراحی شده اند.

از بهترین روش های اقلیمی جهت تنظیم شرایط محیطی در این منطقه ، به کار گیری جریان هوا و باد جهت تهویه ی هوای ساختمان می باشد

این امر به مقصود کاهش رطوبت بیش از حد بنا انجام می شود. به این ترتیب ساختمان ها در این اقلیم تا حد ممکن در ارتفاع و بلند و از دو یا چهار طرف باز و به صورت برونگرا احداث می شوند.

همچنین جهت گیری ساختمان ها در این منطقه به مقصود بهره گیری از بادهای مطلوب شرقی و شمال شرقی در تابستان و کاهش اثر بادهای نا مطلوب شمال غربی و همچنین بهره گیری از نور مطلوب آفتاب ،در راستای شرقی-غربی می باشد.

 4-14  جهت استقرار ساختمان (با در نظر داشتن جبهه کوه ):    

1 جهت استقرار ساختمان به نحوه استقرار بنا در جبهه کوه درمناطق کوهستانی:

مثل شهر ماسوله به عنوان نمونه که در مختصات جغرافیایی 28 درجه و 59 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی قرار دارد توجه نمود. محدوده مرکزی ماسوله از سه جهت شمال، جنوب و غرب به کوه و از شرق به دره ای زیبا مشرف می باشد.——-

2-امکان بهرگیری از انرژی خورشید در زمستان برای مناطق جلگه ای(شهر شفت)

این امکان استقرارپلان در جهت محور جنوبی،شمالی و سپس شرقی و غربی در زمستان و تابستان در روز و خنکی در شب و همین دو، جهت نورگیری در جبهه شرق برای زمستان در روز و شب  بهترین جایگاه استقرار را دارست .

4-15 سازمان دهی سایت و زاویه تابش:

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهترین فضاهای زندگی در سمت جنوب و شرق برای اطاق های اصلی و قسمت برای اطاق هایی که گرمای بهتری دارند مثل آشپزخانه و سرویس های بهداشتی پلان ساختمان بایستی به صورتی ساماندهی گردد که امکان نفوذ آفتاب به فضاهای داخلی در مواقع گرم و سرد فراهم گردد.

البته این موضوع بیشتر در مناطق جلگه ای سنخیت داشته و در مناطق کوهستانی تا حدود زیادی تابعی از جهت شیب کوهستان و معابر دسترسی به آن می باشد.مثلاً در منطقه ی کوهستانی ماسال با حرکت در مسیر جاده دسترسی حرکت و جهت نورگیری را ملاحظه می کنیم غالب نماها ی در جهت شیب پایین مستقر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه