عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی انسانی ومعماری پایدر اصل سوم:

بعضی نکات مهم در مورد طراحی انسانی عبارتند از :

– در نظر گرفتن تمام جنبه های زندگی بشر ( فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی و … ) با هم

– در نظر داشتن آسایش فیزیکی و روانی – حفظ ارزشها و ایجاد ارزشهای جدید

بایستی در نظر داشت که ما همه ویژگی های معماری پایدار را نمی توان بطور یکسان داشته باشیم پس می توان گفت:

طرحی پایدار می باشد که اگر چه تمام راهبردها در آن اجرا نشده می باشد ، اما

 تمام اصول معماری پایدار را در مراحل طراحی، ساخت، بهره گیری و تخریب مدنظر

قرار داده و بر حسب ضرورت ،  یک یا چند عنوان از آنها را به عنوان اهداف اصلی قرار میدهد

 

8 چگونگی دستیابی به معماری پایدار:

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مناطقی مثل گیلان که بسیاری از ابزار فراهم باری رسیدن به هدف که همان معماری پایدار می باشد با کمی تامل و اندیشه با بهره گیری از همان ابزاری که تحت عنوان عوامل و عناصر جغرافیایی که در قبل مفصل به آن پر داخته شده برسیم

پس دراین هنگام جا دارد که به ادامه مبحث که چگونه می توان به این مبانی نزدیکتر گردید بپر دازیم.

برای رسیدن به این مهم بهترین  وشاید ارزانترین راه دست یافتن و کمک گر فتن از معماری بومی  و شاید روستایی باشد.

پس قبل از هر چیز بایستی شناختی هر چند اندک در معماری بومی و سپس معماری جدید دداشته باشیم .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه