مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

معماری بومی  روستایی گیلان راهکار پایدری:

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطوری که در مبانی نظری گفته گردید.

به مقصود مطالعه ویژگی های معماری بومی این منطقه این بنا ها از نظر نوع مصالح ساختمانی و تاثیر باد و نور و خورشید بر آنها و چگونگی نسبت این عوامل و ساختار فضایی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت :

الف)ساختار فضایی یا شکل گیری معماری بومی گیلان بر مبنای مدول هایی از مربع می باشند که به صورت خطی در امتداد شرق – غرب و عمود بر جریان باد توسعه یافته می باشد.

ب) تاثیر جریان هوا و نور خورشید بر بنا به مقصود جلوگیری از نفوذ باران به داخل ساختمان توسط باد ،سقف شیبدار تا نزدیک  کف زمین در یک یا دو طرف بنا که در سمت باد قرار دارد ادامه می یابد. همچنین به مقصود ممانعت از نفوذ رطوبت از سطح زمین به داخل بنا سطح آن بالاتر از زمین قرار گرفته می باشد و در فضای بین کف و زمین جریان هوا موجب تبخیر رطوبت و تهویه هوا شده و سبب خشک و قابل بهره گیری شدن کف ساختمان می گردد.

ج)مصالح ساختمانی : ساقه های برنج عناصر اصلی تشکیل دهنده ی پوشش سقف های شیبدار هستند. اسکلت بنا و در واقع ایستایی ساختمان از چوب می باشد که از آن در بدنه ها نیز بهره گیری می گردد و پوشش نهایی آن با خشت می باشد و گل اندود می گردد و از مصالح دیگری همچون سنگ،خشت و سفال نیز در کنار ساختمان های تماما چوبی بهره گیری شده می باشد .همانگونه که اظهار گردید تمامی مصالح بکار رفته در بنا از مصالح موجود در محل می باشد که موجب کاهش انرژی در حمل و نقل مصالح از نقاط دیگر شده می باشد.

 

 

 

4-10- تاثیر پذیری معماری پایدار از شرایط زیست محیطی (گیلان)

درهر نقطه از جهان، مسکن بومی از چهار عامل شرایط جغرافیایی و طبیعی زمین ، شرایط اقلیمی و آب و هوایی، شرایط اقتصادی و نحوه ی امرار معاش ساکنان و خصوصیات فرهنگی مردم منطقه   بیشترین  تاثیر را می پذیرد . البته عواملی دیگر نیز، گاه تاثیری بر شکل گیری مسکن در بعضی مناطق می گذارند که تاثیر این عوامل همیشگی نیست و آنها را بایستی به صورت موردی مطالعه نمود . سوابق تاریخی و تامین امنیت ساکنان یک منطقه مانند ی این موارد می باشد . اما این عوامل ، خود معمولا از شرایط جغرافیا ، اقلیم و اقتصاد نشات گرفته اند.

در استان گیلان که خصوصیت اقلیمی بارز آن اعتدال دما ، رطوبت زیاد هوا و بارش های طولانی می باشد ، مسکن پس از رفع نیاز اولیه ، یعنی سرپناه و مامن و جلوگیری از شداید طبیعت ، حتی الامکان بایستی رطوبت زیادتر از حد آسایش بشر را دور نماید. یعنی بنا بایستی به طریقی رطوبت هوای اطراف بدن بشر را کاهش دهد و امکان تعرق و تبخیرسطح پوست و در نتیجه کاهش دمای بدن را مهیا سازد. راحت ترین راه دستیابی به این امر ، ایجاد کوران در بنا و دفع هوای مرطوب توسط باد می باشد . فضاهایی که دارای بازشوهای فراوان و حداقل سطوح دیوار باشند،در ایام گرم سال موجب هدایت راحت باد به فضاهای زیستی می شوند. وجود ایوان در بسیاری از اوقات سال از این حیث مفید می باشد . شکل گیری ایوان های سرتاسری در دور بنا ، حکایت از نیاز فراوان به این عنصر دارد . این فضا در ایام گرم تابستان فضای استراحت ، غذا خوردن و تمام فعالیت های ساکنان بوده می باشد و از مهمترین عناصر واحدهای مسکونی به شمار می رود.

در بسیاری از مناطق گیلان ، ایوان های دو لایه نیز نظاره شده می باشد . به این شکل که دو ایوان سرتاسری در مجاورت طولی هم ، با چند ردیف ستون ساخته می گردید و ایوانی وسیعتر شکل می گرفت . در  جلگه ی مرکزی گیلان – که رطوبت آن بسیار زیادتر از سایر نقاط می باشد – علاوه بر وجود ایوان هایی در چهار طرف ساختمان ، بنا از سطح زمین نیز ارتفاع می یابد و بدین وسیله تهویه ی لایه ی زیرین ساختمان نیز تامین می گردد . همچنین ایوان و تالار حرکت راحت هوا در طبقات مسکونی را امکان پذیر می کند.

بنابر این تهویه با جریان باد نه تنها در جداره های محیطی ساختمان، بلکه در لایه های سطوح مختلف آن نیز صورت می پذیرد .

به علت حرکت گرما از طبقات پایین به بالا و تابش فراوان بر بام بنا ، فضای زیر بام مکانی گرم می باشد که برای کاهش دما و رطوبت در تابستان ، به تهویه ی مناسب نیاز دارد. راهکار معماری در مسکن بومی این بوده که تخته کوبی بین تیر های افقی سقف طبقه بالا حذف گردیده و دریچه ی دسترسی به بام با نام لوجنک یا لوژنک،تهویه ی فضای زیر سقف را ممکن کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه