عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

مجتمع های کوچک شکل گرفته اطراف راه- مزرعه ها

ورازگاه و طالم سه شنبه در جنوب شرق، سراوندان و پاچکنار، کیژده، بیجاربنه، لچه گوراب، گوراب  سر در شرق، ویشکا سوقه و پیشه ور شمال شرق، خاجان و گ رفم و فخب در شمال، گراکه و منگوده و ترازکوه در شمال غرب از مجتمع های روستائی اند که به شکل خطی در ا طراف معابر روستائی شکل گرفته اند.

 

واحدهای پراکنده سکونتی در مزارع

که اکثراً در بخش های شرق، شمال و غرب شهر پراکنده اند و نمونه هائی از آنها در ذیل آورده شده می باشد.

با در نظر داشتن موارد فوق از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 176 نفرمعتقدند که توسعه شهر رشت به روستاهای پیرامون بسیارزیاد کشیده شده  و 199نفر زیاد را اظهار می کنند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 43.9 درصد عقیده دارند که توسعه شهر رشت به روستاهای پیرامون بسیارزیاد کشیده شده  و 53.1 درصد زیاد را اظهار می کنند.

16- مناسبات  شهر رشت و روستاهای پیرامون معضلات به وجودآمده دردهستان پیربازار

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 109نفر از پاسخ دهندگان عقیده دارند که مناسبات  شهر رشت و روستاهای پیرامون معضلات بسیار زیادی  دردهستان پیربازار به وجودآورده، 230 نفر زیاد، 25نفر متوسط و 11 نفر کم اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 29.1 درصد پاسخ دهندگان عقیده دارند که مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون معضلات بسیار زیادی دردهستان پیربازار به وجودآورده، 61.3 درصد زیاد، 6. 6 درصد متوسط و 2.9 درصد کم را اظهار نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد