عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

آزمون فرضیه ها :

عنوان فرضیه ها

مطالب ارائه شده تحت عنوان فرضیه  ه به تبیین ذیل اظهار گردید:.

 • تنوع ویژگی های اقلیمی عامل مهم در کثرت فرم ساخت و سازها محسوب می گردند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مصالح بومی در گذشته به صورت صحیح و کاملی در بناها به کار گرفته شده اند.
 • بهره گیری ی بهینه از انرژی های قابل تجدید همچون جریان هوا ، نور خورشید در ساخت و ساز های گذشته نظاره می گردد.
 • معماری سنتی کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست و اکوسیستم می گذارد.
 • با در نظر داشتن عوامل فوق می توان اظهار نمود که معماری سنتی در راستای ساخت و ساز پایدار بوده می باشد.
 • شیوه های معماری جدید نقاط فوق را مد نظر قرار نداده و معضلات خاصی را برای ساکنین بناها در هر دو منطقه جلگه و کوهستان به وجود آورده می باشد.

5-2-1 اثبات فرضیه ها:

 • با در نظر داشتن کلیه مطالب رساله اعم از داده ها و یافته ها و تحلیل آنها به این نتیجه رسیدیم که به ترتیب فرضه ها ی مطرحه شده در تنوع ویژگی های اقلیمی با در نظر داشتن مدلهای مطرح شده با اتکا به فرضیه کوپن متنوع بوده و باعث بروز تنوع آب و هوایی در استان گیلان گردیده. بر این اساس فرضیه اول مورد تایید می باشد.
 • با در نظر داشتن تنوع اقلیمی بهره گیری از مصالح بومی بهترین عامل ساخت و ساز برای جلو گیری از از عوامل مخرب و هماهنگی با طبیعت در هر منطقه زیستی می باشد. بر این اساس فرضیه دوم نیزبصورت کامل اثباتشده و مورد تایید قرار دارد.
 • صفحه بندی در انتهای صفحه

 • با در نظر داشتن بررسیهای پیشین یکی از معضلات بهره گیری از مصالح نو در ساختمان بخصوص در بخش مصالح شیمی الی مثل انواع مواد پلاستیکی براحتی در طبیعت تجزیه پذیر نبوده  و عامل مخربی در طبیعت  و محیط زیست میباشد، بهره گیری از معماری در صورتیکه مصالح در معماری بومی بعد از بهره گیری و کذشت عمر مصرف آنها  براحتی در ساختمان قابل برگشت به طبیعت می باشد. بااین مطا لب فرضیه های چهارم و پنجم و ششم نیز مورد تاکید و اثبات می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه