مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: مذهب

اهالی ماسوله مسلمانند؛ مذهبشان شیعه ی اثنی عشری می باشد و اقلیت مذهبی در میان
آن ها وجود ندارد. در ماسوله شواهد محرزی دال بر رواج مهرپرستی، که از ادیان باستانی می باشد، هست که این خود قدمت این شهر تاریخی را می رساند.

1-1-2: جمعیت

شاخص جمعیت در شهر ماسوله متفاوت از سایر نقاط شهری می باشد به گونه ای که ماسوله به جهت جمعیت متغیرش که در ایام گردشگری به 15 – 20 هزار نفر می رسد می تواند در زمره شهرهای متوسط گیلان قرار گیرد. بدین جهت در اهداف شهری جمعیت سیال آن می بایستی مورد توجه قرار می گیرد (شهرداری ماسوله). براساس آمار موجود در سرشماری نفوس و مسکن جمعیت شهر ماسوله در سال 1335، 1942 نفر بوده که آمار آن در فاصله سالهای 1335 تا 1345 به 1626 نفر کاهش پیدا نمود یعنی نرخ رشد آن 8/1- بوده می باشد. تا سال 55 تعداد جمعیت به 1166 نفر کاهش پیدا نمود که نرخ رشد سالانه آن در طی سالهای 45 تا 55، 2/3- بوده می باشد، این تعداد تا سال 1365 به 1132 نفر رسید که نرخ رشد سالانه آن طی سالهای 1355 تا 1365 به 3/0- تغییر پیدا نمود، در سال 1375 جمعیت شهر ماسوله به663 نفر کاهش شدیدی داشت که نرخ رشد سالانه آن را در طی سالهای 65 – 75، 2/5- رسیده می باشد، نهایتا در سال 1385 این آمار به 559 نفر تقلیل پیدا نمود و نرخ رشد سالانه آن به 69/1- رسید.

در مورد پیشینه جمعیت ماسوله رابینو که از سال 1906 تا 1912 میلادی یعنی سالهای 1285 تا 1291 ه.ش) در گیلان بسر برده آماری از جمعیت گیلان تهیه کرده بود که در آمار مزبور تعداد جمعیت نقاط مختلف گیلان و نیز خانوارهای ساکن در نقاط مزبور 3500 نفر بوده می باشد که تعداد خانوار آن به 700 نفر می رسیده می باشد. (گیلان اصلاح عربانی، 1374: 285).

1-1-2-1: جمعیت شاغلین شهر ماسوله

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 در زمینه اشتغال جمعیت شهری، تعداد جمعیت ده سال به بالا ساکن شهر ماسوله را بالغ بر 515 نفر برآورد نمود که 255 نفر از آنان وارد بازار کار شده اند و اندازه فعالیت عمومی جمعیت شهر در حدود 5/49 درصد می باشد. این ارقام نشان از اندازه متوسط ظرفیت بالقوه فعالیت جمعیت شهر و اندازه وابستگی اقتصادی آنان می باشد.

بر پایه اطلاعات در دسترس در سال 1385 تعداد شاغلان ساکن شهر ماسوله بر 234 نفر می باشد که 162 نفر که 2/69 درصد از آنان مرد و 72 نفر (8/30 درصد) دیگر زن هستند، بر پایه این ارقام اولا سهم نسبی زنان در میان شاغلان شهر کم بوده و به ازای بیش از هر دو نفر شاغل زن می باشد. ثانیا اندازه اندازه واقعی جمعیت شهر در حدود 4/45 درصد می باشد که اندازه متناظر آن در میان مردان 5/62 درصد به مراتب بیشتر از آن برای زنان 1/28 درصد بوده و حاکی از آن می باشد که شدت نسبی مشارکت واقعی مردان ساکن شهر در فعالیتهای اقتصادی بیش از دو برابر زنان شهر می باشد. ثالثا دامنه تفاوت اندازه اندازه فعالیت عمومی و اندازه واقعی جمعیت شهر (5/49 درصد و 4/45 درصد نشان می دهند زیاد بودن نسبی اندازه بیکاری جمعیت فعال شهر می باشد. رابعا اندازه اندازه فعالیت واقعی جمعیت شهر در سطح متوسطی قرار دارد و این امر موجب فشار نه چندان زیاد جمعیت بر شاغلان و کاهش پتانسیل درون زای نظام اقتصادی شهر برای رشد و توسعه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    صفحه بندی در انتهای صفحه

  4. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  5. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  6. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  7. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه