عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

خاک

منطقه مورد مطالعه در جلگه مرکزی گیلان قرار دارد که از حاصلخیز ترین نقاط کشور محسوب می‎گردد. شرایط اقلیمی خاص این ناحیه در تشکیل خاک های آن تأثیر عمده ای دارد. تکامل خاکهای منطقه اکثرا تحت اثر رطوبت وآب صورت گرفته می باشد وخاک منطقه از نوع خاکهای اسیدی عمیق با بافت بسیار سنگین  همراه منقوطه های رنگی که سنگریزه و پستی و بلندی به مقدار کم تا متوسط در آن دیده می گردد و خاکهای عمیق برنج زار با بافت سنگین همراه با منقوطه های رنگی  که این خاکها در اراضی حاشیه رودخانه ها دیده می شوند. به گونه کلی تیپ خاکهای این منطقه شامل: دشت های آبرفتی، دشتهای رسوبی و رودخانه ای و ماسه های ساحلی می باشند.

 

3-3-7-1- جلگه های آبرفتی

در مجاورت واحد کوهستان و قسمت های فوقانی و بالا دست دشت های آبرفتی که رودخانه‎های متعدد در درون مناطق جریان دارند تشکیل شده اند این اراضی دارای خاک سنگین رسی و به صورت جنگل های قدیمی می باشد.

 

3-3-7-2- جلگه های رسوبی و رود خانه ای

این نوع اراضی عموما به اراضی متشکل از رسوبات رود خانه ای سفید رود اختصاص دارد شامل  زمین‎های نسبتا مسطحی می باشد که در طی زمان طولانی به وسیله سفیدرود رسوبگذاری شده می باشد. این واحد اراضی به دو تیپ دشتی و جلگه ای تقسیم می گردد. بخش دشتی آن از دو قسمت  رسوبهای  کناره ای با خاک سبک تر ورسوبهای حو ضه ای با خاک رسی سنگین تر تشکیل شده و هر دو نوع خاک آهکی با خاصیت قلیایی کم می باشد. بخش جلگه ای این واحد اراضی شامل جلگه های آبرفتی پایین رودخانه سفید رود می باشد که دارای خاک رس و خیلی سنگین می باشد. این اراضی مسطح بوده و سطح آب زیرزمینی در آن نسبتا بالا می باشد.

 

3-3-7-3- ماسه های ساحلی

شامل شنهای ساحلی و دریایی می باشند که از ماسه های نسبتا ریز تا متوسط تشکیل شده و دارای پستی و بلندی نیز می باشد. در حاشیه این شنها و دورتر از ساحل ماسه های قدیمی هست که در حال حاضر به صورت تپه های تثبیت شده مرتفع و جنگلی بوده و در قسمتی از آن نیز زراعت رایج می باشد. این واحد اراضی باریکه ای بین دریا وخشکی قرار دارند (مولایی هشتجین، 1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه