عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رشت

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وجه تسمیه نام رشت مشخص نیست و درمورد آن تنها گمانه‌زنی شده‌می باشد. بنابه گمانی، تلفظ دقیق این نام رِشت بوده که آن نیز از بن ریسیدن گرفته شده‌می باشد و دلیل این نام گذاری مطرح بودن این شهر در تولید رشته‌های ابریشمی دانسته شده‌می باشد.

همچنین گفته می گردد در آغاز رشت به صورت روستایی بزرگ میان یک فضای جنگلی بوده و از آبادی‌های کهن ایران بشمار می‌رفته که نامش در کتاب حدودالعالم به سال ۳۷۲ هجری آمده‌می باشد. در خصوص نام رشت هم نظرات متعددی هست. ازجمله معروف به (بیه) یعنی مصب بین دو رود یا (دارالمرز) یعنی سرزمین پست وگود (جلگه)ویا به نظرعلی‌اکبر دهخدا زیرا ساخت اصلی شهردرسال ۹۰۰ هجری بوده و کلمه رشت درحساب ابجد ۹۰۰ می باشد این نام را انتخاب نمودند. از دیگر علت های نام گذاری رشت کلمه «رش» به معنی باران بسیار ریز می باشد. زیرا آب و هوا دراین منطقه تقریباً ۸ ماه از سال بارانی می باشد که نوع باران رش بوده و تا ۴ روز در هفته نیز ممکن می باشد ادامه پیدا کند. در این صورت رشت یعنی مکانی که در آنجا باران به صورت مداوم می‌بارد واژه گیلکی «وارش» که به معنی باران می باشد موید این نکته‌می باشد که این واژه مرکب از وا+رش ساخته شده که اصل کلمهٔ مرکب هم پیشوند «وا» معادل «باز» متبادر کنندهٔ «باز باران» یعنی «باران مکرر»می باشد و این در واقع خصوصیت اصلی این شهر می باشد. رشت مرکب از دو پاره واژه رش و ت می باشد. رش همان گونه که آمد باران ریز و مدام می باشد و ت پسوند جای می باشد در زبان پهلوی به گونه‌ای که تشت یا آتشت به معنی آتشدان می باشد. در نتیجه رشت یعنی جایی که در آن باران ریز و مدام می‌بارد.

3-4-1- تعدادجمعیت در سالهای آماری

براساس نتایج سرشماری عمومی سال 1375 جمعیت دهستان پیربازار 17628نفربوده می باشد. درسرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1385 جمعیت دهستان به 20989 نفرافزایش یافته و درسال 1390 با در نظر داشتن کاهش جمعیت درنواحی روستایی وافزایش مهاجرت روستاییان به شهرهای پیرامون ازجمله رشت و جمعیت این دهستان به 16958 نفر کاهش یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد