عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر طریقه تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه جمعیت شهر لاهیجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر پایه اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1335 جمعیت شهر لاهیجان نزدیک 20 هزار نفر بوده می باشد . جمعیت آن طی دوره 50 ساله 85-1335 حدود 3.75 برابر رشد کرده که رشد سالانه برابر 2.7 درصد را در فاصله این سال‌ها نشان می‌دهد. مقایسه رشد جمعیت این شهر با رشد جمعیت شهری استان ،4.1 درصد، تفاوت محسوسی را نشان می‌دهد که البته بخشی از این تفاوت ناشی از به وجود آمدن شهرهای جدید در محدوده استان می باشد ، چنانکه با حذف جمعیت شهرهای جدید طی این دوره، رشد جمعیت شهرهایی که در همین محدوده استان در سال 1335 وجود داشته‌اند به 3.4 درصد می‌رسد. این تفاوت نشان می‌دهد که جمعیت شهر لاهیجان به‌موازات جمعیت شهری استان رشد نکرده می باشد(مرکز آمار ایران 1385).

 

رشد جمعیت این شهر طی همه دوره‌های سرشماری یکسان نبوده می باشد. بالاترین اندازه رشد جمعیت شهر مربوط به دوره 10 ساله 65-1355 می باشد که مانند اغلب شهرهای کشور در این دوره رشد بالایی داشته می باشد که به‌نوعی مهاجرپذیری آن را نشان می‌دهد اما در مقایسه با مجموعه شهری کشور این اندازه کمتر می باشد.

 

3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهیجان

شهر لاهیجان بر اساس آمارگیری سال 1385 دارای 22597 خانوار بوده می باشد که با در نظر داشتن جمعیت آن بعد خانواری برابر 3.35 نفر به دست می‌آید. مقایسه بعد خانوار این شهر در مقایسه با شهری کشور(4.9 نفر) و شهری استان (4.5 نفر) نشان می‌دهد که خانوارهای نسبتاً کم‌جمعیت‌تری در این شهر زندگی می‌کنند. بعد خانوار شهر لاهیجان طی دوره 40 ساله  85-1345 همواره کمتر از بعد خانوار شهری استان و شهری کشور بوده می باشد و طی این دوره درمجموع روندی کاهشی طی کرده می باشد.

این وضع نشان می‌دهد که سهم خانوارهای تک‌هسته‌ای در این شهر نسبت به مجموعه شهری استان و شهری کشور بیشتر می باشد . اگر با در نظر داشتن بعد خانوار شهر مرز خانوارهای تک‌هسته‌ای گسترده را 4 نفر در هر خانوار فرض کنیم، در سال 1385 نزدیک به 85 درصد خانوار شهر لاهیجان 4 نفر و کمتر جمعیت داشته‌اند، درحالی‌که نسبت این‌گونه خانوارها در شهری استان گیلان 81 درصد و در شهری کشور 69 درصد می باشد . پیش روی تفاوت محسوسی بین سهم خانوارهای پرجمعیت شهر با شهری استان و شهری کشور دیده می گردد. چنانکه هرگاه مرز 7 نفر و بیشتر را برای نشان دادن پرجمعیت بودن خانوار بپذیریم، در

سال 1385 حدود 1.3 درصد خانوارهای شهر 7نفره و بیشتر بوده‌اند درحالی‌که سهم این‌گونه خانوارها در استان و شهری کشور به ترتیب 2.2 درصد و 3 درصد بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-شناخت امکانات توریستی شهر لاهیجان

2- مطالعه توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در لاهیجان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

صفحه بندی در انتهای صفحه