شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

. مرحله گل دادن

این مرحله با در نظر داشتن باروری گیاه و دگرگونی عوامل جوی ، معمولاٌ ۲ تا ۳ ماه پس از کشت آغاز میشود. بازشدن نخستین گلها بیشتر وابسته به دمای آب و دمای هوا می باشد. برای گل دادن این گیاه دمای هوا معمولاً بایستی بیشتر از ۲۰ درجه سلسیوس باشد. بهترین دما برای این مرحله ۲۵ تا ۳۵ درجه سلسیوس می باشد.اقدام لقاح در کمتر از ۱۵ درجه سلسیوس صورت نمیگیرد و چنانچه در این مرحله و یا در دانه بستن، دمای هوا و آب به کمتر از ۱۵ درجه سلسیوس برسد، بسیاری از گلها تلقیح نشده و دانه نخواهد بست و دانه های تشکیل شده نیز چروک خورده و نامرغوب خواهدشد(رمضانی گورابی، 1374). اما در بررسیهای انجام یافته در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت بر روی ارقام در دست مطالعه ، مشخص شده می باشد که در ارقام سپیدرود و بینام و خزر دمای کمتر از ۱۷ درجه سلسیوس نیز تاثیر نامطلوبی بر اقدام تلقیح دارد.بارندگی در این مرحله موجب عدم لقاح و پوکی دانه میشود و در صورت تداوم بارندگی خسارت وارده تا ۷۰% عملکرد محصول را شامل میشود(مرکز تحقیقات کشاورزی،1389).

 

4-14-1. یافتن تاریخ گلدهی در منطقه مطالعاتی

برای بروز گلدهی در گیاه برنج نیاز به 1870 واحد حرارتی بالای صفر از زمان بذر پاشی می باشد (اخگری،1374). این مرحله نیز به دلیل اثر سایر آیتم های اقلیمی باعث تفاوت در زمان گلدهی می گردد، و به همین دلیل بازه زمانی 11 روزه یعنی 5 روز قبل و 5 روز بعد از زمان تعیین شده برای گلدهی به عنوان مرحله گلدهی در نظر گرفته می گردد. گرچه گیاه برنج برای ورود به مرحله طویل شدن ساقه نیاز به واحد حرارتی مشخصی دارد اما در این مرحله گیاه در دامنه دمایی خاصی قادر به فعالیت مناسب می باشد که اگر دمای هوا از دامنه مطلوب مورد نیاز گیاه بالاتر یا پایین تر باشد این مرحله از گیاه دچار تنش شده و ممکن می باشد کاهش عملکرد را به دنبال داشته باشد. دامنه دمایی مطلوب مورد نیاز گیاه در این مرحله بین 25 تا 30 درجه سلسیوسمی باشد. و با در نظر داشتن فراوانی وقوع دمای روزانه در طی دوره برای هر شهر درصد رخداد مطلوب به درصد محاسبه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه