صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله شیری شدن دانه

مرحله شیری شدن دانه و رسیدن دانه پرشدن دانه، ذخیره سازی فرآورده های حاصل از فتوستز در سلول ها و اندامک هایی می باشد که در طی دوره بزرگ شدن دانه ایجاد شده اند و به فرآیندهای فتوسنتز، بارگیری عناصر آبکش، انتقال مواد پرورده، تخلیۀ آبکش و تبدیل قندها به نشاسته وابسته می باشد. پرشدن دانه بعد از گرده افشانی از ترتیب گلدهی تبعیت می کند. از این رو دانه ها در بخش بالایی خوشه به بلوغ رسیده اند در حالیکه در بخش های پایینی خوشه پرشدن هنوز ادامه دارد (جانجکیاواتانا،1993).

 

4-15-1.یافتن تاریخ شیری شدن دانه

برای بدست آوردن زمان شیری شدن دانه در گیاه برنج نیاز به 2080 واحد حرارتی بالای صفر از زمان بذر پاشی می باشد(اخگری،1374). در این مرحله هم به دلیل اثر سایر پارامترهای اقلیمی 5 روز قبل و 5 روز پس از تعیین زمان شیری شدن دانه به عنوان بازه زمانی بروز این مرحله در نظر گرفته می گردد. گرچه گیاه برنج برای ورود به مرحله طویل شدن ساقه نیاز به واحد حرارتی مشخصی دارد اما در این مرحله گیاه در دامنه دمایی خاصی قادر به فعالیت مناسب می باشد که اگر دمای هوا از دامنه مطلوب مورد نیاز گیاه بالاتر یا پایین‎تر باشد این  مرحله از گیاه دچار استرس شده و ممکن می باشد کاهش عملکرد را به دنبال دارد. دامنه دمایی مطلوب مورد نیاز گیاه در این مرحله بین 25 تا 30 درجه سیلیسیوس باشد.

 

4-15-2. تاریخ شیری شدن دانه در رشت

در این منطقه زمان شیری شدن دانه گیاه برنج در این منطقه 2 مرداد ماه تعیین گردید، و با در نظر داشتن 5 روز قبل و 5 روز پس از این تاریخ می توان بازه زمانی بین 28 تیر ماه تا 7 مرداد ماه به عنوان زمان مرحله شیری شدن دانه تعیین گردد. همانطوری که در شکل شماره 4-25 نظاره می گرددآستانه دمایی 25 درجه سانتی گراد در استان نشان داده شده می باشد و می توان منطقه مورد مطالعه را با استان مقایسه نمود. در شکل شماره 4-26 نیز دمای اپتیمم این مرحله را نشان می دهد که می توان آنرا با منطقه مورد پژوهش مقایسه نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه