مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار اقتصادی

3-5-1- کشاورزی

براساس مطالعه های انجام شده فعالیت اقتصادی غالب دهستان پیربازار کشا ورزی می باشد اصلی‎ترین وعمده ترین فعالیت کشاورزی دهستان کشت برنج می باشد. وجود زمین های جلگه ای وسیع و حاصلخیزی خاک ووجود سیستم آبیاری مناسب عامل اصلی فعالیت وسیع درزمینه زراعت برنج می باشد. فعالیت های کشاورزی دراین دهستان دربخشهای دامداری وباغداری بسیارفعال وازاهمیت زیادی برخوردارمی باشند. همچنین خدمات عمومی وصنایع کارگاهی ازدیگرفعالیتهای اقتصادی دهستان می‎باشد.

زراعت

طبق اطلاعات موجود کل اراضی کشاورزی دهستان  پیر بازار 5124 هکتار می باشد، که از این اندازه 4380 هکتار اراضی زراعی می باشد. همچنین سطح زیر کشت برنج مهم ترین محصول تولیدی  که جزء اراضی آبی به شمار می رود در دهستان پیر بازار 3765هکتار می باشد. طبق اطلاعات موجود کل اراضی زراعی، صیفی کاری و محصولات جالیزی دهستان 615 هکتار بوده که از این مقدار سطح زیر کشت سبزیجات 142 هکتار، باقلا 360 هکتار، صیفی جات 45 هکتار، توت فرنگی 10 هکتارو کلزا 58 هکتار می باشد.

باغداری

دردهستان پیربازار باغداری رونقی ندارد وفقط دربرخی روستا ها باغداری بعنوان یک فعالیت اقتصادی جنبی مورد توجه خانوارها می باشد. کل مساحت اختصاص یافته به باغ درروستاهای این دهستان 139 هکتار می باشد که معادل 2 درصد از کل اراضی دهستان می باشد. ازمجموع 26 روستای دهستان فقط در 11 روستا باغ هست که بیشترین اندازه آن با 26 هکتار در روستای پیله داربن می باشد.

دامداری

دهستان پیر بازار به علت داشتن مراتع و مرغزارهای گسترده از دیر زمان مورد توجه دامپروران و دامداران بوده می باشد. امروزه به واسطه از بین رفتن چمن زارها وچراگاهها از یک سو ومسدود شدن جنگلها و چراگاههای طبیعی با سیم خاردار از طرف دیگر باعث شده دسته‎های گاو و گاومیش از میان بروند. امروزه دامپروری به شیوه جدید اصلاح نژاد دام واصلاح مکان تا حد زیادی در این دهستان دیده می گردد. بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال   1388 تعداد 5697 راس گاو بومی، 633 راس گاو دو رگه و720 راس گاو اصیل و همچنین 1899 واحد دامداری سنتی و تعداد 1 واحد دامداری صنعتی در این دهستان مشغول فعالیت می باشند  که سالانه حدودا 310 تن گوشت قرمز. (91 تن با پروانه و219 تن فاقد پروانه ) و 8266 تن شیر(863 تن با پروانه و 7403 تن فاقد پروانه) تولید می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه