مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات:

  • قبل از هر چیز بایستی گفت در طراحی محیط ها توجه مناسبی به زمینه ها د لازم می باشد که به نمادها و نشانه های بومی نیز توجه گردد(بوم گرائی) ،به بیانی دیگر برای سازگاری محیط ساخته شده با بستر های مرتبط با آن(بستر فرهنگی،اجتماعی،کالبدی)لازم است که از نمادهای بومی منطقه بهره گیری گردد.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشکل عمده از نا بسامانی در فرهنگ معماری نشناختن طراحان از معماری و جغرافیا به معنای واقعی بدون در نظر گرفتن اصول و مبانی طراحی میباشد.

امروزه به نظر میرسد که طراحی بیشتر وسیله ای برای گذران روز مرگی در امر ساخت بوده و به هیچ وجه جنبه عملی وعلمی ندارد. ساخت بناهایی با کیفیت در معماری گذشته و حال کمثل خانه آبشار مر بوط به رایت معمار بریتا نیایی یکی از مثال های همسانی با طبیعت در چهار چوب مبحث اقلیم،توپو گرافی،شیب، طبیعت اطراف، رودخانه و بسیاری دیگر از عوامل تعیین کننده در طراحی و ساخت بنا می باشد.

نمونه های این طراحی را در ساختمان های قدیمی و حتی چند دهه قبل در شهر های مختلف ایران میتوان مثال زد.

متاسفانه بایستی بکوییم که امروزه معماری نه تنها در چهار چوب اصول به پیش نمیرود بلکه خود عاملی در جهت ایجاد محیط های نا امن و غیر فنی و اسیب زننده بشر و طبیعت به شمار میرود.

ساخت ساختمان هایی بدون نور طبیعی و حرکت هوا و فضای سبز و با بسیاری از اشکالات زیست محیطی اعم از تا مین آب ویا دف بهداشتی فاضلاب و پسیاری ازعوامل دیگر و حتی عوامل پیش بینی نشده و یا احداث ساختمانهایی در گذر گاه سیل ،زلزله،گسل و عوامل طبیعی همه و همه حکایت از بی سامانی وعدم بهره گیری از اصول طراحی و در یک کلام ساختمانهایی ناپایدار و مضر در طبیعت می باشد.

در این پژوهش فقط توانستیم به اظهار مسئله بپر دارزیم و امید واریم در فرصتهای مناسب بتوان این مبحث را به صورت گسترده تر و برای تک تک عوامل جغرافیایی در سطح استان ادامه دهیم.

پیشنهادات در قسمت اثبات فرضیه ها گامی کوچک در جهت ایجاد معماری پایدار و به بیانی دیگر معماری سبز میباشد.


 

همان گونه که تادائو آندو می گوید :

«من ساختمان هایی می سازم که در طبیعت قابل تحمل باشند.»

(به تعبیری معماری پایدار وظیفه ی احداث ساختمان هایی را دارد که در طبیعت قابل تحمل باشند ، علاوه بر آنکه نگهدار هویت و تطبیق عینیت با تصاویر ذهنی در طی لایه های تاریخی امروز و آینده باش.)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه