نیازهای خانواده های با وضعیت اجتماعی مختلف را دارا است .(URL12, 2015)

تصویر 4-57- ترکیب یکی از گونه های آپارتمانی برای ایجاد مساحت های متنوع (URL13,2015)
در این شهرک در کل 588 خانه وجود دارد که متشکل از 288 خانه مستقل و 388 آپارتمان دو تا چهار طبقه با تراکم 58 واحد در هکتار است. مشخصه ی مرکزی این دهکده یک سالن غذا خوری بوده است که بعد از اتمام بازی ها به مجموع های تفریحی – تجاری تغیر کاربری داده شده است .(URL12, 2015)
ایدهی اصلی که روال در طراحی برای دهکده بازی های آسیایی در دهلی نو استفاده کرده، بر پایه توالی فضاهایی می باشد که با مسیرهای پیاده باریکی به هم متصل می شوند، این فضاها سایه دارند و با ترکیبی دقیق از فضای تفریحی و تجاری سرزنده، به واحدهایی قابل درک تقسیم شده و معموال توسط دروازه هاتعریف می شوند. ترکیب های گونه های مسکونی متنوع در بافت شهری با ترکیبی بدیع دهکده بازیهای آسیایی برجسته و منحصر به فرد کرده است. دورنماها در این مجموعه به صورتی مداوم در حال تغیر است، همچنین تداوم حرکت و تغیر است، همچنین تداوم حرکت در هر دسته از محوطه ها ادامه دارد و مد نظر بوده است (URL13,2015).

تصویر 4-58- حیاط مرکزی داخل مجموعه (URL13,2015)

فصل پنجم
مقدمات طراحی

مقدمه
در این فصل به کمک تحلیلهای انجام شده در فصول قبلی بعد از شناخت بستر طرح، فرایند طراحی برای رسیدن به
کانسپت های طراحی را شرح داده و رویکرهای مد نظر درطراحی معماری را به کمک رابطه چارچوب نظری تحقیق و ملاکهای طراحی بیان میداریم.
5-1- موقعیت و ساختار وضع موجود منطقه : سایت مورد نظر در نقطه ابتدایی جاده شهرک توحید شهرستان سبزوار واقع شده است . این محدوده با توجه به دسترسیهای اصلی و شناخته شده منطقه 1، در قسمت غربی اتوبان توحید شهر قرار گرفته است. در تشریح ساختار اصلی منطقه می توان به برخی عناصر و کاربریهای مهم اشاره کرد . مهمترین عناصر این ساختار ، بولوار کشاورز می باشد که ارتباط دهنده شهرستان سبزوار به دو نقطه اصلی ، یعنی شهرک توحید و دانشگاه حکیم سبزواری محسوب می شود .

تصویر 5-1:عکس هوایی از سایت

5-2-بررسی وضع موجود ناحیه : پس از بررسی اجمالی وضع موجود منطقه ، لازم است تا ناحیه اطراف سایت مورد بررسی قرار گیرد . این ناحیه کمتر مورد توسعه های ساخت و ساز قرار گرفته است و این توسعه ها منحصر به موارد معدود و محدودی می باشند . لذا سیمای عمومی ناحیه بصورت یک فضای طبیعی نسبتا بکر با دخل و تصرف های محدود می باشد که البته فضای موجود در آن بعلت برنامه های آتی توسعه شهری با سرعتی فراوان در حال تغییر می باشد.
5-3-بررسی و شناخت کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازسی در شهر
به طور کلی اهداف زیست محیطی و شاخص های توسعه شهری در طرح ریزی منطقه را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد .
1. ساماندهی و تلفیق فضاهای سبز موجود جهت ایجاد قطب گردشگری .
2. توسعه ارتفاعات شمالی منطقه در جهت افزایش توان گردشگری و ایجاد بدنه شهری طبیعی .
3. توسعه مناطق مسکونی با تراکم های ساختمانی کم ، متوسط و زیاد در سطوح اشغال محدود ( حدود 30% ) به طوری که 70% فضاهای باقیمانده به صورت باز و سبز مورد استفاده قرار گیرند .
4. آرایش بلوک های ساختمانی در واحدهای بلوک شهری بر اساس سایه اندازی ، برقراری دسترسی از طریق محورهای سواره ، دوچرخه و پیاده و نفوذ فضاهای سبز در میان آنها به منظور تهویه هوا .
5. افزایش مساحت فضای سبز شهری و استقرار محورهای عبور تاسیسات از طریق ایجاد حرایم الزامی شبکه های معابر با توجه به عرض پوسته آنها ( معابر 20 متری 5 متر حریم از طرفین معابر 35 متری 15 متر حریم از طرف معابر 45 متری و بیشتر 30 متر از طرفین )
6. بهینه سازی شبکه های معابر طرح تفصیلی در قالب طرح جامع ترافیک منطقه به منظور تقلیل سفرهای زائد درون شهری
7. تامین مراکز خدماتی در سطوح محله ای ، ناحیه ای و منطقه ای حسب سطوح خدماتی مورد نیاز ساکنان منطقه در جهت کاهش سفرهای درون شهری.