محافظت در مقابل باد و اشراف مشکلات بیشتری دارند .
– بالکن¬های که در پلان به صورت متناوب قرار می¬گیرند، مسئله اشراف ندارند و در مقابل باد محافظت شده¬اند .

نور
تابش نور بر اجسام موجب رویت آن¬ها می¬شود و به این ترتیب محیط برای ما مرئی و قابل استفاده می-گردد. در فضاهای داخلی می¬توان از نور طبیعی یا نور مصنوعی و گاهی نیز از ترکیب این دو استفاده کرد .
بین نور فضاهایی که دریچه آن¬ها به طرف شمال یا جنوب یا مشرق یا مغرب باز می¬شود تفاوت زیادی وجود دارد .باید توجه داشت که کمبود نور خورشید را می¬توان تا حدودی از طریق انتخاب رنگ¬های روشن وگرم جبران کرد ولی نمی¬توان بکلی از نور طبیعی صرف نظر نمود .
همان قدر که نور کم باعث بروز خستگی و سردرد و ناراحتی¬های دیگر است .نور زیاد هم به نوبه خود کسل کننده و خسته کننده است .مقدار نور مورد احتیاج ما در فضاهای مختلف تفاوت می¬کند و بستگی به نوع استفاده از فضا و کارکرد آن دارد .بعضی از فضاها احتمالاً در روز و یا فقط در شب مورد استفاده قرار می¬گیرند. لذا بایست این مسایل را در موقع انتخاب نوع نور برای فضای مورد نظر مورد توجه قرار داد .
کم یا زیاد بودن نور و نیز جهت تابش آن بر اجسام می¬تواند موجب بر انگیختن احساسات متفاوتی نسبت به محیط زیست گردد .مقدار تابش نور خورشید را می¬توان توسط پرده، نوع شیشه و بزرگی و یا کوچکی پنجره تنظیم کرد .
ساعات تابش نور خورشید در روز معین است و تغییری در ساعات تابش و جهت آن نمی¬توان داد ولی نور مصنوعی را می¬توان به طور دلخواه در جهت¬های مختلفی تنظیم کرد و در ساعات مختلف نیز قابل استفاده است .باید توجه داشت که تفاوت فاحشی بین نور طبیعی و نور مصنوعی مورد استفاده ما وجود نداشته باشد.

نور طبیعی
زندگی بر روی زمین به وسیله نور خورشید میسر است .هزاران سال است که انسان به اهمیت نور خورشید پی برده است و به سبب توجه به این اهمیت و برکت است که در عهد باستان در میان ادیان توجه فوق-العاده¬ای به خورشید داشتند .نور خورشید بجز روشن کردن محیط زیست ما دارای فواید زیر نیز هست:
– خشک کردن و خشک نگه داشتن ساختمان مخصوصاً دیوارهای خارجی آن،
– ضد عفونی کردن محیط،
– گرم کردن محیط داخلی و خارجی،
– ایجاد تأثیرات مثبت روانی،
– رشد و نمو دادن موجودات زنده،
– منبع انرژی بودن.
بدون هیچگونه اقدام و عملی از جانب ما نور خورشید باعث گرم نگه داشتن ساختمان مخصوصاً دیوارهای خارجی و ایجاد گرمای طبیعی در داخل است .نور خورشید می¬تواند در عرض پنج تا ده دقیقه انواع زیادی از میکروب¬ها و باکتری¬ها را از بین ببرد و محیط را ضد عفونی و پاک کند. گرمای خورشید باعث می شود در فصل¬های تابستان و بهار و حتی پاییز از گرم کردن منازل بی نیاز باشیم .در ایام زمستان نیز تابش خورشید باعث می¬شود که پنجاه تا هشتاد درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم .
گرما و روشنایی خورشید را نیز نمی¬توان از لحاظ تأثیر آن در روح و روان انسان در نظر نگرفت .خانه¬هایی که آفتاب¬گیر نیستند معمولاً کسل کننده و بی روح جلوه می¬کنند برعکس خانه¬های آفتابگیر باعث خوشحالی و شادی انسان می¬گردد .نور به تنهایی قابل رویت نیست بلکه تابش آن بر اجسام است که موجب روشنایی و رؤیت می¬شود .
در تاثیر نور بر انسان باید به نکات زیر توجه داشت :
– نوع نور: آفتاب، چراغ نئون لامپ و غیره
– منبع تابش نور: آفتاب، چراغ، آتش، انعکاس
– رنگ نور: سرد وگرم
– جهت نور: از بالا، پایین، پهلو و غیره
-مقدار نور: کم یا زیاد
برای یک دید مناسب باید به مسایل زیر توجه کرد :
-مقدار نور
-داخل چشم نتابد
-پخش یکنواخت نور در مدت زمان
-پخش یکسان نور در فضا
تابش آفتاب اثر بیشتری در روشنایی ساختمان¬ها دارد تا نور مصنوعی، تابش نور در فصول مختلف و در جهت¬های مختلف فرق می¬کند

روابط فضایی

روابط فونکسیون لازم بین فضاهای مختلف خانه :

2-1-5 معیارهای عمومی طراحی آپارتمان¬های مسکونی
2-1-5-1-معیارهای عمومی طراحی بلوک¬ها
-1 در هر بلوک باید ترکیب متنوعی از واحدها با زیر بنای متفاوت (متناسب با نوع متقاضیان) در نظر گرفته شود و همواره زیر بنای مفید واحدها در کل پروژه از حدود 50 مترمربع تجاوز ننماید.
-2 تعداد طبقات هر بلوک حداقل 2و حداکثر 4طبقه باشد.
-3 اصول معماری منطقه و فرهنگ استفاده از فضاهای مختلف می¬بایست همواره در برنامه فیزیکی مجتمع ودر تمامی مراحل طرح حضور داشته باشد.
-4 عدم اشراف دو پنجره مقابل به هم به بلوک¬ها و واحدها با استفاده ازشیوه¬های معماری الزامی است.
-5 به منظور رفتار مناسب ساختمان در برابر زلزله حتی المقدور بلوک¬ها در پلان و ارتفاع منظم طراحی شوند.
-6 رعایت ضوابط ایمنی وآتش سوزی و زلزله برای کلیه بلوک¬ها الزامی است.

2-1-5-2-دسترسی و ورودی به بلوک¬های ساختمان
-1 ورودی اصلی ساختمان و فضاهای بلافاصله قبل از ورودی واحدها و شیوه دسترسی به این فضاها به گونه¬ای باشد که در مسیر¬های حرکت و توقف مذکور کمترین ازدحام به وجود آید.
-2 ورودی اصلی ساختمان به گونه¬ای طراحی گردد که دسترسی سریع و آسان نیروهای امدادگر در زمان اضطراری و همچنین تخلیه سریع ساختمان را امکان پذیر سازد.
-3 ورودی اصلی ساختمان می¬بایست فضای کافی جهت نصب تابلوی اعلانات و صندوق پست را داشته باشد.
-4 ورودی¬های اصلی ساختمان باید به صورتی سرپوشیده شود که حتی¬المقدور از بارندگی و تابش محفوظ گردد.
-5 حداقل ارتفاع ورودی¬های اصلی 220 سانتی¬متر می¬باشد.
-6 در طراحی ورودی بلوک¬ها نحوه دسترسی معلولین جسمی و حرکتی مد نظر قرار گیرد.

2-1-5-3-روابط بین واحدهای مسکونی
1- در طراحی دسترسی¬های واحدهای مسکونی از ایجاد راهروهای طولانی پرهیز گردد .حداقل عرض راهرو 1.20 متر می¬باشد و تأمین دسترسی حداکثر 5 واحد مسکونی ازیک راهرو مجاز است.
نکته: طراحی کوچه در ارتفاع (راهرو یک طرف باز) از قاعده مستثنی می¬باشد.
-2 توصیه می¬شود از فضاهای نظیر سرویس¬ها کمد و ……. بعنوان فیلتری جهت جلوگیری و یا کاهش سر و صدا بین دو واحد مسکونی استفاده گردد.
-3 واحدهای مسکونی هم¬جوار به گونه¬ای طراحی می¬شوند که حتی امکان عمکردهایی که نیازمند تأسیسات مثل آب¬رسانی؛ تهویه گاز و ……. می¬باشد به صورت مجتمع جانمایی گردند.
-4 ورودی¬های دو واحد مسکونی حتی¬الامکان در یک راستا نباشد و یا به گونه¬ای جانمایی گردند که از ورودی¬ها به داخل اشراف وجود نداشته باشد.

2-1-5-4-نما
-1 در سطوح خارجی بلوک¬ها هم به صورت منفرد و هم در ترکیب با یکدیگر لازم است ضمن پرهیز از هر گونه شلوغی و اغتشاش از ایجاد سطوح و جداره¬ها ساده و یکنواخت نیز جلوگیری شود و در یک مجموعه از ترکیب حجمی مناسب و متنوعی برخوردار باشد.
-2 از تکرار زیاد مدول یا ریتم¬نما حتی در صورت تناسب و زیبایی آن به صورت منفرد خودداری گردد. حداقل در طول هر 50 متر نما ، مدول و یا ریتم تکرار آن تغییر نماید.
-3 نوع بام و میزان پیش¬آمدگی آن باید با توجه به اقلیم و وضعیت بارندگی محل مشخص و تعیین گردد.
-4 از ایجاد شکستگی غیرلازم پرهیز گردد.
-5 حداقل ضخامت بین دیوارهای خارجی بنا 40 سانتی متر باشد.
-6 پیش بینی نصب هر گونه کانال کولر،¬ کولر، ¬لوله بخاری و نظایر آن بر نمای ساختمان بدون داشتن پوشش مناسب خارجی ممنوع است.

2-1-5-5-صرفه جویی در انرژی
-1 رعایت ضوابط و مقررات مبحث 19 مقررات ملی ساختمانی ایران (صرفه جویی در مصرف انرژی) در طرح¬ها الزامی است.
-2 جهت دستیابی به حداقل اتلاف انرژی در ساختمان ضروری است .عمده¬ترین مسایل اقلیمی و محیطی شامل دما، تابش، مقدار بارش، رطوبت نسبی، جهت و سرعت وزش باد و …… به دقت مطالعه شده و براین-اساس نکات قابل تأمل در ارتباط با فرم پلان ابعاد پنجره، مساحت و مصالح سطوح خارجی بنا، جهت¬گیری بهینه بلوک¬ها، تأثیر باد بر ساختمان (پرهیز از باد نامطلوب و بهره¬گیری از جریان مناسب هوا در فضاهای داخلی) و……….. در طرح¬ها مورد توجه قرار گیرد.
2-1-5-6-سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی
سیستم تأسیساتی حتی¬الامکان می¬بایست خصوصی باشد تا مسئولیت تعمیر و نگهداری آن به مصرف کننده منتقل گردد.
1- رعایت ضوابط مبحث 16 مقررات ملی ساختمانی ایرانی در زمینه تأسیسات بهداشتی شامل لوله¬کشی آب سرد وگرم، آب باران و فاضلاب به انضمام دریچه بازدید و اجرای ونت (دریچه – هواگیر) الزامی است .
2- توصیه می¬شود لوله¬های آب¬رسانی سرد و گرم بطور نمایان اجرا شوند و با همراه لوله¬های فاضلاب در درون داکت¬های قابل دسترسی قرار گیرند تا تعمیرات آن آسان¬تر انجام پذیرد.
نکته :استفاده از لوله¬های غیر فلزی ممنوع است مگر اینکه دارای تأیید استاندارد ملی باشد.
3- اجرای فاضلاب باید با استفاده از لوله¬های چدنی با اتصالات سرب و کنف و با pvc سخت انجام شود.
4- پیش بینی لازم در زمینه لوله¬کشی گاز بخصوص برای مناطقی که دارای گاز شهری هستند اعمال گردد.
5- پیش بینی کانال کولر برحسب شرایط اقلیمی الزامی است .
6- تعبیه دودکش¬های مورد نیاز برای وسایل حرارتی بخاری آب گرم کن، هود آشپزخانه …الزامی است .
7- در مواردی که سرویس بهداشتی با فضای باز مرتبط نیست اجرای اگزوفن الزامی است .
8- توصیه می¬شود برای کابل¬های برق، تلفن و درب بازکن یک داکت اختصاصی در فضای مشاع راه پله پیش¬بینی گردد تا تعمیر و نگهداری آن آسان¬تر انجام شود.
9- پیش بینی سیستم ارتینگ و میله ارت هر بلوک الزامی است .
10- به منظورکنترل روشنایی راه¬پله از تایمر استفاده می¬شود.
11- در هر واحد ساختمانی یک تابلو برق با 4 کلید مینیاتوری شامل یک کلید جهت مدار روشنایی یک کلید جهت مدار پریز یک کلید جهت مدار آشپزخانه و یک کلید جهت مدارکولر در آشپزخانه منظورگردد.
12- برق رسانی روشنایی و پریز به صورت کلید به کلید و پریز به پریز باشد و جعبه تقسیم نصب نشود.
13- لوله کشی برق و سیستم تلفن از یکدیگر مجزا باشد.
14-پریزهای آشپزخانه و کولر گازی حتماً ارت¬دار باشد.
15- در صورت نیاز به پنکه سقفی سیم¬کشی و نصب قلاب درسقف انجام شود.
16- درصورتی که تعداد واحدهای مسکونی هر بلوک از ده واحد بیشتر باشد نصب آنتن مرکزی تلویزیون توصیه می¬شود.

2-1-5-7-سیستم سازه وتکنولوژی اجرا
-1 قبل از طراحی سازه ساختمان مطالعات میدانی درخصوص سطح آب¬های زیرزمینی لرزه خیزی و زلزله و ژئوتکنیک بسترساختمان الزامی است .
-2 مطالعه مقدماتی سازه هماهنگ با طراحی معماری درخصوص اسکلت سازه تیرها و ستون¬ها و محل کارگزاری اعضاء مقاوم درمقابل زلزله بادبندها یا دیوارهای برشی الزامی است .
-3 تهیه دفترچه محاسبات برای کلیه طرح¬ها الزامی است .
-4 سیستم سازه¬ای و جزئیات اجرایی ساختمان می¬بایست به گونه¬ای انتخاب گردد که ضمن سرعت ساخت و نصب از ایمنی و استحکام لازم برخوردار