در امتداد خیابان و رودخانه، 4 طبقه، جهت گیری شرقی جنوب غربی، دارای مهد کودک (اشنایدر، 1388).

.این مجموعه دارای 123 واحد می باشدکه به پنج تیپ متفاوت طراحی شده است.
تیپ 1: آپارتمان دوبلکس 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 60متر مربع می باشد، 5 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 2: آپارتمان دوبلکس 3 اتاقه که مساحت آن تقریبا 73 متر مربع می باشد، 14واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.

تیپ 3: آپارتمان دوبلکس 4 اتاقه که مساحت آن تقریبا 92 متر مربع می باشد، 38واحداز کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 4: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 54 متر مربع می باشد، 55واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 5: آپارتمان 3 اتاقه که مساحت آن تقریبا 68 متر مربع می باشد، 11واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد (همان، 1388).

فضای باز این مجموعه متشکل باغچه های اختصاصی، بهار خواب های بزرگ بامی، حیاط مرکزی داخلی با فضای سبز،تفریگاه های عمومی در امتداد رودخانه اسخلده.

با تمرکز ساخت در حاشیه های زمین ،حیاط مرکزی داخلی پدید آمده و چون فضایی باز، آرامش و خلوت را به مجموعه اهدا کرد.

House13 (IGA), Stuttgart

4-4- خانه شماره 13

پروژه خانه سازی خانه شماره 13در ونن، اشتوتگارت واقع شده است. این مجموعه در بین سالهای 1989تا 1993 توسط اریک ون اگرات در دفتر معماری ومهندسی مشاور (bv) ساخته شده است که شیوه سرمایه گذاری آن یارانه ای می باشد.هنگامی که از اریک ون اگرات دلیل تغییرات سبک زندگی مدرن در پروژه هایس برای «IGA اشتوتگارت» در باب موضوع «سکونت در سال 2000 » را جویا شدند، با ارائه ی سه برج آپارتمانی خود با ارتفاع های متفاوت پاسخ خویش را مطرح کرد(اشنایدر، 1388).

دسترسی
این مجموعه بر روی توپوگرافی طبیعی زمین ساخته شده و دسترسی پیاده نیز برهمین اساس است. دسترسی سواره توسط رمپ با راه اتصال زیر زمینی به هر سه آپارتمان می باشد.

این برج ها بر اساس روی هم قرار دادن آپارتمان های زیر شیروانی بر نامه ریزی شد که با توجه به نیاز ساکنان می توانند به صورت آپارتمان های یک طبقه و یا آپارتمان های دوبلکس استفاده شوند؛ این مسئله به شکل زندگی-به صورت مجرد یا گرایش به داشتن خانه ای کوشکی با وجوی زندگی مشترک – بستگی دارد.حتی زوج ها و گروه ها می توانند به صورت آپارتمان های مجزا زندگی کنند و از طریق پله های اتصال دهنده مارپیچی که آپارتمانها را به هم متصل می کنند با یکدیگر در ارتباط باشند (اشنایدر، 1388).

این مجموعه که ترکیبی از سه برج باریک 5، 7، 9 طبقه است، به واسطه ی رواق های افقی و رو باز به هم متصلند و آسانسور شیشه ای بیرونی نیز در نمای مجموعه واحدها سرویس دهی می کند. آپارتمان یک واحدی، مجموعه ای متشکل از عرصه ی خدمات و نشیمن است. بعد از ورودی سر پوشیده و گذر از سرویس بهداشتی میهمان در سمت چپ، به آشپزخانه و انبار در قسمت جلوی خانه می رسیم. در سمت راست آن اتاق نشیمن و گلخانه تمام طول واحد را به خود اختصاص داده است.اتاق زیر شیروانی، می تواند توسط یک دیوار کشویی به دو اتاق کوچکتر تقسیم شود. حتی در واحدهای کوچک نیز
امکان تغییر وجود دارد. در دوبلکس های برج میانی، فضای
اشتراکی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی میهمان در طبقه پایین
دارای اتاق خواب هاست وحمام در طبقه ی بالایی قرار دارد (همان، 1388).

.این مجموعه دارای 16 واحد می باشدکه به سه تیپ متفاوت طراحی شده است.
تیپ 1: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 53 متر مربع می باشد، 5 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 2: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 60 متر مربع می باشد، 8 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 3: آپارتمان 4 اتاقه که مساحت آن تقریبا 108 متر مربع می باشد، 3 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.

Raj rewal- CIDCO low cost housing1993 –
4-5- پروژه مسکونی راج روال
پروژه ساختمانی انجام شده توسط این شرکت یک پروژه با 1888 واحد مسکونی در حاشیه یک منطقه بزرگ در نیوممبی است که یک منطقه با پیشرفت های اخیر در یک شهر قدیمی بوده است. یک پروژه پیشرفته شهری که علیرغم مهم بودن˛ و بودجه کمی که به آن تعلق گرفته است˛ با وجود محیط ساده بسیار با کیفیت نیز باشد.(URL10, 2015)

دسترسی ها
جاده های ماشین رو به محیط اطراف منطقه مسکونی برده شد تا راه های پیاده بتواند ارتباط را بین واحد های مسکونی برقرار کنند و این باعث می شود که فضای داخل مجموعه ساختمانی از خارج آن جدا باشد و این نشان دهنده این است که گروه مذکور تمام وجوه زندگی هندی را در نظر گرفته است (ibid, 2015).
تصویر 4-47- سایت پلان مجموعه مسکونی راج روال .(URL10, 2015)

مشکل کار بین نقص مالی و نقوش محیط بود که می بایست هم ارزان بوده و هم متریال مناسب به کار برده می شد. در ضمن از یک طرف فضای موجود بسیار محدود بوده است و از طرف دیگر فضای خارجی با وجود شهری بودن خصوصیات بومی منطقه را نیز خواهان بوده است. به این منظور هر واحد مسکونی شامل یک تا سه اتاق با اندازه های متفاوت است که هر واحد سیستم بهداشتی و آشپزخانه مجزا دارد که با ضروریات زندگی هندی هماهنگ باشد.(URL10, 2015)

تصویر 4-48- تیپ پلان مجموعه مسکونی راج روال (URL10, 2015)
مشکل دیگر قیمت منطقی و پایداری متریال های به کار رفته است که این مشکل با انتخاب بلوک های توخالی و گچ کاری و استفاده از سفال های دست ساز و سنگ های گرانیتی بومی در دسترس حل شد. در ضمن این ترکیب در مواجه با آب و هوای موسمی منطقه بسیار مناسب بود. مردم هند فقط در خانه های خودشان زندگی نمی کنند آنها در ارتباط با همسایه ها˛ دوستان و اطرافیانشان روز را به شب می رسانند˛ که این باعث می شود فضای ورودی به اندازه فضای خارجی اهمیت پیدا کند. با شیوه ی شهر نشینی کیفیت فضای داخلی و خارجی پابه پای هم جلو می رود چون زندگی مردم به خارج خیابان
کشیده می شود (ibid, 2015).
در هند، دهکده از خانه هایی تشکیل شده است که حتما شامل حیاط خلوت، بالکن و تراس های سرپوشیده هستند تا ارتباط مردم برای رفع نیاز های ضروری زندگی حفظ شود و برای داشتن این فاکتور ها فضای بسیار بزرگی نیاز است و بنابراین، این گروه پیشنهاد داد که سبک جدیدی ازساختمان با عنصر های مکعبی شکل را مطرح کندکه در نهایت پذیرفته شد که طراحی به این صورت انجام گیرد که هر حیاط به صورت خصوصی بلوک شده و به صورت خیلی نزدیک به هم جفت شوند که گروه های چهار تایی ایجاد کنند.(URL10, 2015)

این طرح، اجرایی، مستحکم و هنری و مطابق با توان مالی منطقه و به صورت یک ساختار هم نواخت بوده است و نه به صورت یک واحد مستقل، که ایجاد واحد مسکونی فریبنده با ترکیب فضایی گوناگون می کند . در حقیقت ساختمان ها با تعداد متفاوتی طبقه به طور متناوب بین یک تا چهار طبقه شیب دار شده اند که این شیب دار شدن ساختمان ها باعث پنهان شدن ساختار های داخلی ساختمان ها شده و در ضمن به فضای موجود وسعت میدهد. کل طراحی بر پایه ی هم ژن بودن و به صورت کل نگر انجام شد،که در آن به کپی کردن ساختمان های مصنوعی توجه نشد. بلکه با یک نگرش کامل معتبر معماری، طراحی صورت گرفت. در پایان این گروه معماری اثبات کرد که تقلیل لازم است و ضروریات بدون ابهام مدرنیته به طور خالصه در کنار هم به کار برده می شوند (ibid, 2015).

)ASIA GAMES VILLAGE,KHELGAON (
4-6- دهکده ی بازی های آسیایی
در سال 1962 شهر دهلی نو در هندوستان، میزبان بازیهای المپیک شد. در این راستا دولت به منظور اسکان مهمانان این بازیها اقدام به ساختن یک شهرک کرد. کار طراحی این شهرک به راج روال (RAJ RAWAL) واگذار شد. برنامه ی دولت این بود که پس از پایان این بازی ها این خانه ها به مردم عادی واگذا شود. در نتیجه طراحان اطالعات زیادی در رابطه با افراد استفاده کننده از این خانه ها در اختیار نداشتند.
این پروژه جزء پرژه های ارزان قیمت نبود. در آن زمان هزینه ی ساخت هر متر مربع 178 روپیه بودو این پرژه، متری 218 تا 268 روپیه تمام شد که برای طبقه ی متوسط جامعه مناسب بود .(URL12, 2015)
دسترسی ها
مسیری در پیرامون مجموعه، حرکت سواره را شکل می دهدو به کوچه های بنبست منتهی می شود که فضای پارک ماشین هاهستند. این امر باعث می شود که محوطه مرکزی خالی از ترافیک اتومبیل باشد. حدود 68 درصد ساکنین به هر دو مسیر سواره و پیاده دسترسی دارند. (ibid, 2015)
.

دسترسی سواره
دسترسی پیاده
دسترسی اصلی سواره
دسترسی فرعی سواره

مسیرهای پیاده با عرض کمتر از 2 متر، در سطح مجموعه معاشرت وتعامل اجتماعی را تشویق می کنند. بعضی از خیابانهای باریک به شکلی غیره منتظره به میدانهای شهر می رسند و بر محدودیت و تغییرمقیاس یا دورنما و ایجاد شگفتی در فرد تاکید می کنند. دروازه ها نیز مخاطب را به سمت میدان ها دعوت می کنند.مسیرهای پیاده وغلامگردها متعامدا توسط واحدها قطع می شوند. به این نحوه که واحدها روی مسیر را می پوشانند. و دروازه هایی ایجاد می کنند که تعریف کننده ی زیر گروه های در کل مجموعه هستند. این مسیرهای باریک در مقیاس راه های شهرهای سنتی هند هستند. جاهایی که راه های باریک فضاهایی برای تامل مردم می باشند و میدان های باز تعریف کننده همسایگی هستند .(URL12, 2015)

دروازه های ورودی با تراس های ارتباط دهنده در بالای آنها نشانه هایی هستند که توالی حیاط های مرکزی و فضاهای سبز را از یکدیگر جذا می کنند. راج روال در این کار تلاش می کند تا علیرغم استعمار 288 ساله انگلیس هویت هندی را به نمایش بگذارد و با استفاده از عناصر و تناسب سنتی محیطی مطلوب بیافریند (ibid, 2015).

ترکیب خانه های مسکونی متنوع در یک قالب طراحی شهری این دهکده ی آسیایی را خاص کرده است. بافت این مجموعه به دهکدهای سنتی شباهت دارد، با هجم های مکعبی شکل و فضای بازی که مشخصه بافت شهری هند بوده اند. مشابه جی سامر در دهلی قدیم ( jsisalmer) این شیوه چیدمان، فضای سر زنده و سایه دار را ایجاد می کند. تیپ های خانه های طراحی شده، تنوع زیادی دارد: سه نوع خانه ی مستقل و سه نوع آپارتمان و گوناگونی در چیدمان این خانه ها به نحوی است که توانایی