می‌شود.
بارش برف مطلقاً در این ایستگاه وجود ندارد. میزان بارندگی متوسط در طول سال در طی دوره 24 ساله (‌1975-1951)‌1760 میلی‌متر بوده است که بیشترین بارش در ماه‌های ژانویه (دی)، فوریه (بهمن)‌، دسامبر (آذر‌) می‌باشد. از ماه می (اردیبهشت) تا اکتبر (مهر)، جمعاً 4/12 میلی‌متر بارش باران ثبت‌شده است که نشانه خشک بودن کامل هوا در طول این 6 ماه می‌باشد. درواقع در 4 ماه ژوئن (خرداد)، ژوئیه (تیر)، آگوست (مرداد)، سپتامبر (شهریور) مطلقاً هیچ‌گونه بارانی ثبت‌نشده است. (کسمایی،1383: 156)
حداکثر بارندگی طی 24 سال در ماه دسامبر ( آذر ) معادل 71 میلی‌متر بوده که پس‌ازاین ماه‌های مارس (اسفند)، ژانویه (دی)، نوامبر (آبان)، که به ترتیب دارای 54، 5/52 و 52 میلی‌متر بوده است.

3-2-6-درجه حرارت
متوسط حداکثر درجه حرارت شهر اهواز 9/45 درجه سانتی‌گراد در تیرماه و متوسط حداقل حرارت 3/6 درجه سانتی‌گراد در دی‌ماه بوده است. متوسط درجه حرارت بین 12 درجه سانتی‌گراد در دی‌ماه و 4/36 درجه سانتی‌گراد در تیرماه نوسان داشته است. متوسط درجه حرارت سالیانه شهر اهواز 7/24 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. حداقل مطلق درجه حرارت در دی‌ماه 7 درجه سانتی‌گراد و حداکثر مطلق درجه حرارت در تیرماه 54 درجه سانتی‌گراد است. میزان ارقام متوسط درجه حرارت بیانگر زمستان‌های معتدل و تابستان‌های بسیار گرم در شهر اهواز می‌باشند. (کسمایی،1383: 153)
شهر اهواز دارای اختلاف ارتفاع قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف خود نمی‌باشد، به همین جهت اکثر مناطق آن از درجه حرارت یکنواختی برخوردارند و اختلاف درجه حرارت محسوسی در نقاط مختلف آن به چشم نمی‌خورد. بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور در سال 81 حداقل مطلق درجه حرارت اهواز 8/1 درجه سانتی‌گراد، در ماه آذر و حداکثر مطلق آن در همین سال 50 درجه سانتی‌گراد در تیر و مردادماه بوده است. متوسط درجه حرارت هوا از حداکثر 4/38 درجه تا حداقل 2/13 درجه سانتی‌گراد متغیر بوده است.