مخصوص کارکنان مجموعه در ترکیب با ساختمان اداری طراحی شده است.
جدول 4-4 برنامه ریزی فضاهای رستوران
نام فضا تعداد سرانه (متر مربع) گنجایش مساحت
فضای اصلی 2 4/1 300 420
فضای سیرکولاسیون – 25/0 – 170
سرو غذا 2 – – 50
انبار مواد غذایی 4 – – 50
آشپزخانه 1 – –
رختکن و دوش کارکنان 1 – – 20
سرویس بهداشتی (مردانه) 6 برای هر 50 نفر 2 عدد – 28
سرویس بهداشتی (زنانه) 9 برای هر 50 نفر 3 عدد – 34
استراحت کارکنان 1 – – 9
انبار ظروف 1 – 12
تاسیسات 1 – – 100
جدول شماره 5-4 برنامه ریزی فضاهای غذاخوری کارکنان
نام فضا تعداد سرانه (متر مربع) گنجایش مساحت
فضای اصلی 1 4/1 100 140
فضای سیرکولاسیون – 25/0 – 80
سرو غذا 1 – – 20
انبار مواد غذایی 2 – – 35
رختکن و دوش کارکنان 1 – – 16
سرویس بهداشتی 2 برای هر 50 نفر 2 عدد – 8
انبار ظروف 1 – – 12
انبار 1 – – 9
آشپزخانه 1 – – 80
4-3-4 اداری
بخش اداری مجموعه شامل مدیریت اصلی مجموعه که بر عهده اداره محیط زیست استان است، بخشهای حفاظت، امنیت مراجعان، حفاظت از محیط زیست منطقه و بخشهای پشتیبانی و حوادث غیر مترقبه و سایر امور اداری و خدماتی مجموعه می‌شود.
جدول شماره 6-4 برنامه ریزی فضاهای اداری
نام فضاها تعداد سرانه (متر مربع) گنجایش مساحت
ورودی و انتظار 2 – – 24
مدیریت مجموعه 1 – – 15
منشی 1 – – 10
مسئول بخش اقامتی 1 – – 15
مسئول بخش خدمات 1 – – 15
مسئول بخش
پژوهشی و ورزشی 1 – – 16
پاسخگویی به مراجعان 1 – – 14
استراحت کارکنان 2 – – 20
بایگانی 1 – – 30
اتاق کارمندان 2 – – 50
انبار 1 – – 20
سرویس بهداشتی 4 برای هر 10 نفر 1 عدد – 16
سیرکولاسین 25/0 – 70
تاسیسات 1 – – 40
آبدارخانه 2 – – 12

4-3-5 نتیجه گیری
بر اساس آمارهای پیش بینی شده حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه، 500 نفر برآورد شده است. با توجه اقامت بازدیدکنندگان در مجموعه و اقشار مختلفی که به این سایت می‌آیند، امکان اقامت برای آنها در اقامتگاه، کمپها، آلاچیق‌ها، چادرها و سوئیتها فراهم می‌باشد. برای این تعداد از بازدیدکنندگان و نیز کارکنان مجموعه در کل 300 پارکینگ به مساحت 3750 متر مربع در نظر گرفته شده است.
رستوران سنتی مجموعه دارای ظرفیت لازم برای 300 نفر در یک زمان می‌باشد و زیر بنای آن در حدود 900 متر مربع است.
مجموعه اداری دارای مساحتی در حدود 500 متر مربع است که در برگیرنده تمام بخشهای خدماتی، امنیت مجموعه و … .می‌باشد.

4-4 روند طراحی
4-4-1 مقدمه
مبنای این پروژه گذران اوقات فراغت انسان در محیطی طبیعی و با استفاده از امکانات خود محیط و بهره گیری از روابط متقابل انسان و محیط می‌باشد. از آنجا که این پروژه میل به آباد کردن و اصلاح دارد انتخاب گزینه‌های مناسب برای آن باید با آگاهی و شناخت از فضا صورت گیرد. در این فصل برنامه ریزی طرح بر اساس اهداف پروژه بررسی و ارائه شده است و بر همین اساس نیز ریز فضاهای طرح تعیین شده‌اند.
4-4-2 اهداف و عملکردهای پروژه
با توجه به قابلیتها و امکانات طبیعی که منطقه در محیط خود ایجاد نموده است هدف نهایی پروژه بر استفاده مطلوب از این امکانات، کنترل فعالیتهای فعلی انسانها در محیط اطراف سایت و حفظ اکوسیستم طبیعی آن منطقه قرار گرفته است. این اهداف را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود :
خلق فضایی تفریحی و همگن با محیط
توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی
توسعه و رشد اقتصادی
با توجه به اهداف پروژه چند عملکرد کلی در آن شکل گرفته‌اند که عبارتند از:
فرهنگی
اقامتی
ورزشی
تفریحی
اداری
هر کدام از این عملکردها با توجه به اهداف و خود فضاهای تعیین شده برای آنها بخشی از اهداف نهایی پروژه را در برمی‌گیرند که در زیر فصلهای بعدی این فضاها و بخشهای مختلف آن‌ها معرفی شده‌اند.

4-4-3 حوزه فرهنگی
یکی از مهمترین اهداف طرح آشنا کردن بازدیدکنندگان از مجموعه با فرهنگ مردم این منطقه است. با توجه به اینکه سایت در استان مازندران و در شهر ساری و نیز در مسیر عبور مسافرین واقع شده است می‌توان به کمک پاره‌ای از عملکردهای از پیش تعیین شده مسافران این منطقه را با فرهنگ غنی ساری آشنا نمود. به این منظور در حوزه فرهنگی فضاهای زیر پیش بینی شده است.
4-4-3-1 کارگاههای صنایع دستی
(در این کارگاهها امکان مشاهده مراحل ساخت صنایع دستی استان به طور مستقیم وجود دارد. این صنایع شامل سوزن دوزی، گلیم، جاجیم، ابریشم بافی و … می‌شود)
– نمایشگاههای دائمی از صنایع دستی به صورت سالن سرپوشیده
– نمایشگاهها و بازارچه‌های موقت به صورت فضاهای باز یا نیمه باز
– فضای تجمع روباز برای گردهمایی و نیز برپایی نمایشها و رقصهای محلی
(این فضا با امکان پوشش چادری ایجاد می‌شود)
4-4-4 حوزه اقامتی و استراحت
یکی از مسائل مهم در جذب توریسم در منطقه ایجاد امنیت برای اقامت می‌باشد. با توجه به اینکه افراد بازدید کننده از مجموعه سطوح اقتصادی متفاوتی دارند فضاهای متنوعی برای سکونت پیش بینی شده است. در این حوزه عملکردها بر اساس ایجاد امکان اقامت برای بازدید کنندگانی که قصد ماندن در منطقه را دارند و نیز فضای استراحت برای افرادی که قصد شب مانی در منطقه را ندارند شکل گرفته‌اند. فضاهای در نظر گرفته شده برای این حوزه عبارتند از:
– پذیرش
– اقامتگاه
(اقامتگاه برای افرادی که قصد اقامت یک یا چند روزه در کنار رودخانه را دارند پیش بینی شده است)
کمپ
کمپها به صورت مجموعه سکوهایی جهت چادر زدن با تعبیه قسمتی برای روشن کردن آتش و پخت و پز در کنار هر سکو ایجاد شده‌اند. فضاهای مورد نیاز برای آن عبارتند از بخش خدماتی (پذیرش، مدیریت و محافظت، محل چادرها، سرویسهای بهداشتی)
– کلبه
(کلبه‌ها به صورت تک واحدهایی کوچک و مبله برای اقامتهای یک و چند روزه در نظر گرفته شده‌اند).
– آلاچیق‌ها
(آلاچیق‌ها به صورت فضاهایی برای استراحت با حفاظ و سرپوشیده برای مدت کمتر از یک روز پیش بینی شده‌اند)
4-4-5 حوزه ورزشی
در این مجموعه به دلیل وجود عنصر آب، امکانات طبیعی برای ورزشهای آبی وجود دارد. همچنین می توان سالن های سرپوشیده مانند سالن بیلیارد،بدن سازی،بولینگ و … را در مجموعه قرار داد.
4-4-6 حوزه تفریحی
این حوزه به طور مشترک با سایر حوزه‌ها عمل می‌نماید. فضاهای ورزشی، نمایشگاهها و فضاهای فرهنگی، عملکرد تفریحی نیز دارند. حوزه تفریحی به نوعی تمام مجموعه را در برمی‌گیرد با این حال فضاهایی نیز در مجموعه در نظر گرفته شده‌اند که صرفاً عملکرد تفریحی دارند که عبارتند از:
فضاهای سبز طراحی شده
فضاهای بازی کودکان
رستورانهای سنتی
کافه‌ها
4-4-7 حوزه اداری
یکی از مسائل بسیار مهم در نواحی توریستی، حفظ محیط زیست و اکوسیستم طبیعی منطقه می‌باشد به همین دلیل ایجاد خدمات کنترلی، حفاظتی و مدیریتی آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. مدیریت این مجموعه بااداره محیط زیست استان می‌باشد و فضاهای اداری و خدماتی درنظر گرفته شده برای آن عبارتند از :
-مدیریت
(این بخش شامل مدیریت بخشهای مختلف مجموعه نیز می‌شود)
بخش حفاظتی به صورت پراکنده در سایت
کنترل ورودی‌ها
فروشگاهها
رستوران
فضای بهداشتی و درمانی
پارکینگ
خدمات پشتیبانی
تاسیسات مجموعه
4-5 ایده‌های طراحی
در این بخش سعی بر این بوده است که محیط طرح و مسائلی که با طرح در ارتباط نزدیک هستند و بر روند طرح و شکل گیری آن تأثیر گذار بوده‌اند مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت نحوه آفرینش طرح در بستر خود با توجه به امکانات و نیز محدودیتهای موجود دیده شود.
4-5-1 ایده‌های کلی
در این پروژه سعی شده است تا اید‌ه‌های کلی بر اهداف نهایی که قبلاً ذکر شده است متمرکز شوند و اهداف خردتر در راستای آنها قرار گیرند. درزیر منابع و جاذبه‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، ورزشی و تفریحی محیط که در طرح پروژه تأثیر گذار و مورد توجه بود‌اند فهرست وار ذکر شده‌اند.
4-5-2 منابع و جاذبه‌های طبیعی
– قرار گیری منطقه در حاشیه رودخانه تجن
– وجود مناظر زیبای طبیعی در اطراف سایت
4-5-3 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی
– دسترسی آسان کانون شهری استان
– ایجاد ارتباط نزدیک با تاریخ و فرهنگ و زندگی

4-5-4 طراحی فضای سبز
ساخت و ساز در این ناحیه با توجه به اهداف گردشگری پایدار باید با ظرافتها و دقتهای خاصی انجام گیرد. در این خصوص به نکات زیر در این پروژه توجه شده است :
– امکان ایجاد منظر با توجه به کاربریهای پیشنهادی
– لزوم حفظ دید به سمت سایت
– ایجاد کریدور سبز دور سایت
4-5-5 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه
اولین و مهم ترین عامل برای ارزیابی درفرآیند پیش بینی مسائل ناشی از توسعه گردشگری در منطقه، حساسیتها و محدودیتهای زیست محیطی است. با اهمیت ترین این تنگناها که در صورت جذب گردشگر بیشتر و فقدان مدیریت مناسب مشکل آفرین خواهند بود به صورت زیر است که در این پروژه سعی شده است مد نظر قرار گیرند.
– توجه به حساسیتهای زیست که در صورت هر نوع بهره برداری بی رویه یا بی توجهی به نتایج توان سنجی و ارزیابی زیست محیطی منطقه از بین خواهند رفت.
– جلوگیری از ورود فاضلابهای تأسیسات گردشگری به منطقه سایت