مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره منیتیت، مقطع، کانی، میزبان، میکرون، دیده، اتومورف

در حفرات سنگ میزبان کانی‌سازی کرده اند (شکل 4-9). شکل4- 9: کانی دیژنیت با بافت پرکننده فضای باز در سنگ میزبان به همراه منیتیت با آلتراسیون سوپرژن. AF-17 این نمونه نیز مانند نمونه شماره 14 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد کانی، دیژنیت، کانی‌های، مس، (شکل، هماتیت، منیتیت

تفریق و جدایش برخی از عناصر و تجمع و افزایش برخی دیگر شده است. بررسی نمودارهای عنکبوتی، بی¬هنجاری¬های مثبت از عناصر ناسازگار مانند Ba,Rb.Sr,K عناصر نسبتا ناسازگار Ti تا Yb را نشان می¬دهند. عناصر نادر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع روند، تفریق، سنگ‌های، کندریت، ماگمایی، ماگما، SiO2

3-17C) (Bea et al, 2005). عناصر سدیم و پتاسیم جزء عناصر ناسازگار محسوب می¬شوند و در شکل 3-17 D و E با افزایش SiO2 در طی تفریق ماگمایی روند افزایشی همراه با اندکی پراکندگی نشان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد مقطع، پلاژیوکلاز، کانی، دیده، بافت، شکل3-، سری

(شکل3-3). یک سری حفرات یا آمیگوئیدال‌هایی دیده می‌شود که برخی از آن¬ها با کلریت و برخی دیگر با کلسیت پر شده‌اند. به طورکلی می‌توان سنگ را با توجه به مشاهدات میکروسکوپی تراکی¬آندزیت نام داد که ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد سنگ‌های، معدن، کانسار، بزرگ، محدوده، رده‌بندی، محدوده‌ی

محدوده سیمایی مشخص دارد. به جز آبراهه‌های نسبتا عمیق که از دامنه‌ی بلندی‌های محدوده به سمت جنوب کشیده شده‌اند، مسیل واقع در بخش خاوری محدوده تنها مسیلی است که بلندی‌های این محدوده را بریده و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد معدن، مس، بزرگ، رسوبی، زیرین، تیره، سمت

ه سمت جنوب است. شکل2- 4: نمایی از واحدهای آتشفشانی و واحدهای رسوبی درمعدن بزرگ (دید به سمت شمال¬غرب) همانند دیگر نواحی، رخدادهای تکتونیکی سبب پیدایش شماری از گسل‌های کوچک و بزرگ در راستاهای گوناگون ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد معدن، منطقه، بزرگ، مس، زمین¬شناسی، سازمان، کمربند

)، شرق لب¬کال (فیروزآباد) و حدود 70 کیلومتری جنوب غرب عباس¬آباد (چاه روقرو) مطالعاتی انجام شد و حاصل به صورت نقشه¬های 1:1000 و 1:5000 آماده گردید. Urada,(1969) ذخیره ناحیه معدن بزرگ را حدود 500000 تن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، مجلس، م.م،، شاهنامه، می‌توان، کتیبه، نگاره

زمخت است.” (عطاری و مهدی‌پور، 1387، ص83) ت)- کتیبه‌ها را در کنار نقاشی (یا برعکس) نمی‌توان عنصری تزیینی و جدا از متن کتاب دانست، زیرا در امتداد کتابت، بخشی خاص از کتاب که برای سرپرست ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نهشته¬های نئوژن این واحد بیشتر مربوط به زمان پلیوسن می¬باشد و درغرب میاندشت، شمال دستجرد و جنوب شرقی کوه دوشاخ پراکنده شده است و شامل کنگلومرای قاعده¬ای قرمز رنگ می¬باشد. 1-6-7- نهشته¬های تخریبی- آواری مربوط ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره نقاشی، ، خوشنویسی، شاهنامه، کتاب، نگارگری، ترکیب‌بندی

در یک فضای محدود دست یافته‌اند. و با پرداختن بیشتر به جزئیات و ایجاد ترکیب‌بندیهای شکوهمند و عالی محیط داستان را غنی کرده‌اند. رنگ‌ها در نهایت غنا و درخشندگی و خلوص به کار رفته‌اند. 3-6 ادامه مطلب…

By 92, ago