مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، شاهنامه، کیومرث، ترکیب‌بندی، شاه، بارگاه، 3-

بر استفاده از حرکت‌های راست، خطوط افقی، عمودی و اریب، حرکت‌های دورانی، اسلیمی‌ها، مارپیچ‌ها، پنج ضلعی‌های منتظم و غیره استفاده شده است. اندازه‌های قاب نقاشی به توجه به محتوای شعر و موضوع انجام گرفته، گاهی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، حماسه، حماسی، شاهنامه، نگارگری، رستم، قهرمانان

گزند بنــــاهای آباد گردد خــــراب ز بــــاران و از تابش آفتـاب آخرین ویرایشهای فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱ هجری قمری روی ‌داد؛ موضوع داستان‌های شاهنامه شرح احوال، پیروزیها، شکستها، ناکامیها و دلاوریهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، شاهنامه، 3-، نقاشی، طهماسبی،، ضحاک، سر

توسط حرکات و عناصری خاص به نمایش در آورد. به طور مثال در «بزم هوشنگ شاه» بارگاه هوشنگ یا شکوه و زیبا به تصویر کشیئه شده اما نبوغ او تنها در این تزیینات، رنگها، فرم‌ها ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، ضحاک، شاهنامه، نگاره، کوه، 3-، فریدون

هنرهای معاصر، شاهکارهای نگارگری ایران، 1389 تصویر 3- 52: حمله ضحاک به قصر فریدون، شاهنامه طهماسبی، همان منبع تصویر 3- 53: کشته شدن کهار کشانی به دست رستم، شاهنامه طهماسبی، همان منبع تصویر 3- 54: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، شاهنامه، کوه، حرکت، مکان، حرکات، اشعار

www.shahnsmehirani.bologfa.com استفاده از چنین اغراقهایی در زبان شعر طبیعی است؛ اما برای چنین بیانی در تصویر باید تمهیداتی به کار برد که به اغراق شاعرانه نزدیک شود و در عین استحکام، سیال بودن کوه نیز ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد نگاره، صخره‌ها، ضحاک، غار، شاهنامه، سمت، بیننده

کار رفته است. لکه‌های کوچکی از لاجوردی در این نگاره دیده می‌شود. آستین فردی که چتر را به دست دارد،زین اسب قهوه‌ای، کلاه فرد پایین صخره و پرندگان بالای نگاره،قرمز عنابی در چتر،لباس شخص پایین ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، شاهنامه، اسب، جنگ، نگارگری، رخش، فضای

کار نبرده‌اند. چراکه اشعار هیچگاه در تصویرسازی‌های ذهنی تماماٌ رنگها را بیان نمی‌کنند و این هنری است بر دستان نگارگر که با زیبایی و فکر آن را می‌آمیزد. رنگ در مضمون‌های شعر فردوسی محور سخن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره نقاشی، ، خوشنویسی، شاهنامه، کتاب، نگارگری، ترکیب‌بندی

در یک فضای محدود دست یافته‌اند. و با پرداختن بیشتر به جزئیات و ایجاد ترکیب‌بندیهای شکوهمند و عالی محیط داستان را غنی کرده‌اند. رنگ‌ها در نهایت غنا و درخشندگی و خلوص به کار رفته‌اند. 3-6 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، تصاویر، بصری، شاهنامه، مضامین، فضای، مکتب

ایجاد تناسب میان عناصر مختلف داستان و انسجام در محور عمودی شعر به کار برده است.” ( جودی نعمتی ، 1387، ص 78) رنگ، مؤثرترین و برجسته‌ترین وجه تصاویر حسی و توصیفات تجسمی- بصری شاهنامه ادامه مطلب…

By 92, ago